BUSINESS FOCUS

Resort rolnictwa pracuje nad ułatwieniem inwestycji w biogazownie

inwestycje w biogazownie

W resorcie rolnictwa rozpoczęte zostały prace nad zmianą przepisów w zakresie biogazowni rolniczych. Zmiany mają uwzględniać przede wszystkim usprawnienia przygotowywania oraz realizowania inwestycji dotyczących biogazowni rolniczych. Opracowywany projekt ma zostać przyjęty przez rząd już w pierwszym kwartale 2023 roku.

Projekt ustawy

Planowane zmiany w zakresie biogazowni rolniczych są związane z chęcią ułatwienia przygotowywania oraz realizowania inwestycji w tym zakresie, co obecnie jest nieco bardziej skomplikowane. Uważa się, że na terenie Polski znajduje się zbyt mała liczba biogazowni rolniczych, a głównym celem zmian jest zwiększenie dostępu do tego rozwiązania. Wynika to między innymi z pilnej potrzeby zwiększenia ilości odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym kraju. Odnawialne źródła energii planowane w wykazie powinny być przede wszystkim stabilne, a także odporne na warunki meteorologiczne panujące w kraju. Kluczowa rola biogazowni rolniczych na obszarze kraju wynika również z Polityki Energetycznej Polski 2040, która zakłada, że biogazownie będą pełnić istotną funkcję wytwórczą oraz będą odpowiedzią na wciąż zwiększające się zapotrzebowanie na moc.

Proponowane zmiany

Resort rolnictwa proponuje dość znaczące zmiany w zakresie funkcjonowania biogazowni rolniczych na terenie kraju. Planowane zmiany ułatwiają cały proces inwestowania w to rozwiązanie. Dotyczy to wszystkich aspektów przedsięwzięcia, wśród których można wyszczególnić następujące:

  • wnioskowanie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy,
  • wnioskowanie o wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
  • wnioskowanie o wydanie decyzji udzielającej pozwolenie na budowę.

Istotne jest także ułatwienie procesu wydania warunków przyłączenia nowego obiektu do sieci.

Potencjał substratu

Biogazownie rolnicze mają lepiej wykorzystywać lokalny potencjał substratu. Będzie to możliwe poprzez określenie na podstawie rozporządzenia wykonawczego, że substraty nie będą stanowiły odpadu. Wynikiem podjęcia takich działań będzie brak konieczności przeprowadzania poszczególnych procedur administracyjnych przed marszałkami województw, co znacząco skróci trwające procedury. Dotyczą one przede wszystkim uznawania określonych produktów lub substratów za odpady, a także spełniania przez nie konkretnych warunków zawartych w ustawie.

Produkt pofermentacyjny

Kolejne zmiany wiążą się z uzyskiwaniem produktów pofermentacyjnych. Głównym celem ich wdrożenia jest ułatwienie oraz usprawnienie całego procesu uzyskiwania produktów tego typu. Surowiec, wskazany w rozporządzeniu przez ministra rolnictwa, będzie mógł być wprowadzany do obrotu. Będzie mógł zostać określany jako produkt pofermentacyjny, bez konieczności przechodzenia całej procedury oraz uzyskania stosownego pozwolenia od ministra rolnictwa.

Prace nad projektem

Prace nad zmianami dotyczącymi biogazowni rolniczych trwają. Szacuje się, że rząd przyjmie projekt już w pierwszym kwartale 2023 roku. Za prace nad projektem odpowiedzialny jest przede wszystkim wiceminister rolnictwa, a także pełnomocnik rządu do spraw transformacji energetycznej obszarów wiejskich. Przyspieszenie prac nad projektem wiąże się z jak najszybszą chęcią wdrożenia planowanych zmian, które mają w pozytywny sposób wpłynąć na rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie kraju. Biogazownie rolnicze mają w nich znaczący udział, a wciąż jest ich na obszarze kraju zbyt mało. Wdrażane zmiany mogą wpłynąć na znaczące poprawienie tego wyniku, z korzyścią dla krajowego bilansu energetycznego.

Jesteś zainteresowany tą tematyką? Sprawdź inne artykuły opublikowane na naszym blogu: https://bosetti-blog.pl/category/business-focus/

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin