FUNDUSZE UE

Efektywność energetyczna w sektorze MŚP. Nabór wniosków o dofinansowanie dla firm z Dolnego Śląska

Po raz drugi w tym roku ogłoszono nabór dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zlokalizowanych na Dolnym Śląsku na składanie wniosków w ramach działania 3.2 „Efektywność energetyczna w MŚP – konkurs horyzontalny”. Przedsiębiorcy mogą je zgłaszać do Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej od 8 do 31 sierpnia 2016 r.

Dofinansowanie można otrzymać na trzy rodzaje projektów:
3.2 A – Głęboka modernizacja energetyczna obiektów, w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, która ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej. Dzieje się to za sprawą zmniejszenia strat ciepła oraz zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji).
3.2 B – Wsparcie instalacji odzyskujących ciepło odpadowe zgodnie z definicją w dyrektywie 2012/27/UE.
3.2 C – Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie, w tym modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie.
W ramach powyższych schematów, możliwa będzie realizacja działań towarzyszących dotyczących wdrożenia inteligentnych systemów zarządzania energią. Warunkiem wstępnym realizacji inwestycji będzie przeprowadzenie właściwej oceny potrzeb i metod osiągnięcia oszczędności energii. Plan musi być opłacalny i oparty na audycie energetycznym (audycie efektywności energetycznej).

W ramach naboru przedsiębiorcy mogą otrzymać bezzwrotne wsparcie finansowe – mikro i małe – od 65 do 70 proc. wartości kosztów kwalifikowanych, a średnie przedsiębiorstwa – od 55 do 60 proc.

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin