PRAWO

Dodatkowe obowiązki wobec skarbówki

schematy_podatkowe 2019

Zgłoszenie schematów podatkowych za rok 2018
Do 30.09.2019 przedsiębiorcy jako korzystający mają obowiązek przekazania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o:
1) transgranicznym schemacie podatkowym, jeżeli pierwszej czynności związanej z jego wdrażaniem dokonano pomiędzy 25 czerwca 2018 r. a 1 stycznia 2019 r.
2) innym schemacie podatkowym, jeżeli pierwszej czynności związanej z jego wdrażaniem dokonano pomiędzy 1 listopada 2018 r. a 1 stycznia 2019 r.
Schematy podatkowe są zdefiniowane w ustawie – Ordynacja podatkowa, która określa szczegóły związane z wykonywaniem obowiązku. Schematem podatkowym mogą być m.in. wypłaty na rzecz wspólnika w postaci dywidendy, zezwolenia strefowe, a także przeniesienie praw do trudnych do wyceny wartości niematerialnych oraz nieprzejrzysta struktura własności prawnej lub trudny do ustalenia beneficjent rzeczywisty. Schemat podatkowy nie zawsze musi wiązać się z korzyścią podatkową lub optymalizacją.
Biała lista podatników
Od 01.09.2019 ma działać biała lista podatników VAT, czyli nowy wykaz podmiotów:
• w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które wykreślił z rejestru jako podatników VAT;
• zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.
Służyć ona będzie do weryfikacji przyszłego kontrahenta aby możliwe było uznanie za spełnione dochowanie należytej staranności.
Ponadto biała lista podatników VAT będzie zawierać informacje o numerach rachunków bankowych podatników, które zostały przez nich zgłoszone organom podatkowym.
Na podane w wykazie numery rachunków bankowych kontrahenci powinni dokonywać wpłat. Podatnik przy każdej transakcji przed dokonaniem przelewu będzie miał obowiązek sprawdzić, czy dany numer rachunku bankowego jest zgodny z opublikowanym na białej liście.
Jeżeli podatnik dokona zapłaty na rachunek inny niż ten, który figuruje na białej liście wydatek taki będzie podlegał wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów. Wyłączenie z kosztów dotyczyć ma przelewów o wartości powyżej 15 000 zł.

Autor: Jacek Wilczewski, radca prawny

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin