BUSINESS EDU

Zaostrzenie przepisów UE dotyczących przewozu odpadów

przewóz odpadów niebezpiecznych

Parlament Europejski planuje wdrożenie pewnych zmian w zakresie dotyczącym przewozu odpadów na obszarze Unii Europejskiej. Warto dowiedzieć się na ten temat nieco więcej.

Planowane zmiany

Parlament Europejski naciska na zaostrzenie przepisów w sprawie przewożenia odpadów, które obowiązują na terenie całej Unii Europejskiej. Przez PE zostało przyjęte stanowisko negocjacyjne, które umożliwi prowadzenie rozmów z rządami wszystkich państw Unii Europejskiej w kontekście wprowadzenia nowego prawa. Planowanie wdrożenia nowych przepisów ma na celu przede wszystkim zmianę unijnych procedur, a także środków kontroli, które związane są aktualnie z przewożeniem odpadów. Eksport odpadów z Unii Europejskiej poza jej państwa w 2020 roku wyniósł aż 32,7 milionów ton, czyli szesnaście procent światowego handlu odpadami. Dodatkowo około 67 milionów ton odpadów przekazywane jest corocznie pomiędzy poszczególnymi państwami UE.

Główny cel zmian

Eksport odpadów z UE na jej obszarze i poza nim jest realizowany na dość dużą skalę. Dlatego Parlament Europejski planuje wdrożenie pewnych zmian w tym zakresie. Ich głównym celem jest zwiększenie poziomu ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego, a także zmniejszenie niekorzystnego wpływu przewozu odpadów na środowisko naturalne. W planowanych zmianach uwzględnia się zakaz transportowania na terenie Unii Europejskiej wszystkich odpadów, które są przeznaczone do utylizacji. Wyjątkiem mają być jedynie dobrze uzasadnione przypadki.

Eksport do krajów OECD

W ramach nowych przepisów zakazany miałby być eksport odpadów niebezpiecznych z Unii Europejskiej do wszystkich krajów, które nie należą do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Natomiast przewóz odpadów z pozostałych grup ma być dozwolony jedynie do tych krajów, które wyrażą zgodę na takie działania. Dodatkowo powinny one mieć możliwość zrównoważonego przetwarzania dostarczanych odpadów. Planowane jest również wprowadzenie zakazu przewożenia odpadów powstałych z tworzyw sztucznych do krajów spoza OECD, a także ograniczenie eksportu do krajów OECD, najlepiej w ciągu najbliższych czterech lat.

Ocena ryzyka

Na obszarze Unii Europejskiej planuje się wdrożenie mechanizmu, który byłby oparty na ocenie ryzyka. Dzięki takiemu rozwiązaniu ułatwione ma być przeprowadzanie kontroli dotyczących przewozu odpadów na terenie krajów Unii Europejskiej. Realizowane kontrole głównie miałyby dotyczyć takich aspektów jak wykrywanie nielegalnie transportowanych odpadów, a także ewentualne zapobieganie takim działaniom. Sprawozdanie Parlamentu Europejskiego dotyczące planowanych zmian zostało przyjęte większością głosów, czyli 594 głosami. Jedynie 5 osób było przeciw a 43 się wstrzymały. Parlament Europejski przyjmuje dość ambitne stanowisko do rozmów z krajami Unii Europejskiej w kontekście eksportu odpadów.

Korzyści wynikające ze zmian

Sprawozdawczyni Pernille Weiss wskazała korzyści wynikające ze wdrożenia planowanych zmian. Przetwarzanie odpadów w zasoby na obszarze UE umożliwi lepsze dbanie o dobro środowiska naturalnego, ale także wzrost konkurencyjności. Wdrożenie nowych przepisów ma na celu również zwalczanie przestępczości w zakresie transportowania odpadów na terenie Unii Europejskiej oraz poza nim. Optymalne byłoby wdrożenie gospodarki o obiegu zamkniętym. Do tego modelu UE będzie dążyć poprzez stopniowy zakaz eksportu odpadów powstałych z tworzyw sztucznych.

Przedstawienie wniosków

Wniosek związany ze zmianami przepisów Unii Europejskiej został przedstawiony przez Komisję Europejską dnia 17 listopada 2021 r. Dotyczył przede wszystkim zakresu przemieszczania się odpadów. Jednak zawarte były w nim również informacje dotyczące ustalenia niezbędnych procedur oraz środków kontroli związanych z transportem odpadów. Planowane procedury oraz środki kontroli zależne są od czynników dodatkowych, takich jak na przykład pochodzenie odpadów, miejsce ich przeznaczenia, a także trasa transportu. Pod uwagę brane są również takie aspekty jak rodzaj odpadów oraz sposób ich przetwarzania.

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin