BUSINESS FOCUS

Wrocław miastem przyszłości wg. rankingu fDi grupy Financial Times “Polish Cities of the Future 2017/18”

Stolica Dolnego Śląska awansowała na trzecie miejsce w tegorocznym zestawieniu generalnym, a w kategorii pozyskiwania inwestycji zagranicznych okazała się bezkonkurencyjna. 

Wrocław znalazł się w rankingu po Warszawie i Krakowie, a przed m.in. Poznaniem i Gdańskiem. W dwóch kategoriach – potencjał gospodarczy i przyjazność dla biznesu – stolica Dolnego Śląska uplasowała się na drugiej pozycji (tylko za Warszawą), a pod względem kapitału ludzkiego – na 3 miejscu.

Jak działa ranking?
fDI to międzynarodowy ośrodek badawczy działający w ramach grupy Financial Times. Przygotowuje rankingi najszybciej rozwijających się i najlepszych pod kątem bezpośrednich inwestycji zagranicznych miast świata. Najnowszy raport „Polish Cities of the Future 2017/18” ukazał się w połowie lutego.
Pięćdziesiąt polskich miast poddano dokładnej analizie biorąc za kryteria potencjał ekonomiczny, przyjazność dla biznesu, kapitał ludzki i jakość życia, efektywność kosztową i łączność. W każdej kategorii miasta mogły otrzymać maksymalnie 10 punktów. W ostatniej, jakościowej kategorii – strategii pozyskiwania bezpośrednich inwestycji zagranicznych, decydował panel ekspertów.

W przypadku Wrocławia doceniono stale rozwijaną infrastrukturę i transport publiczny, okoliczne specjalne strefy ekonomiczne, a tym samym zwolnienia podatkowe i inne benefity dla inwestorów. Wrocław charakteryzuje się też największą w Polsce liczbą centrów badawczo-rozwojowych, wspieranych m.in. przez Wrocławski Park Technologiczny czy EIT+ .

Największym źródłem potencjału Wrocławia i Dolnego Śląska jest dywersyfikacja sektorowa. Region przyciąga inwestycje we wszystkich kluczowych sektorach – motoryzacja, AGD, przemysł maszynowy, chemiczny, farmaceutyczny, a nawet lotniczy. Sama stolica Dolnego Śląska przyciąga także międzynarodowe firmy w ramach inwestycji w centra usług oraz IT.
Wskaźniki nad którymi stolica Dolnego Śląska powinna jeszcze popracować to efektywność kosztowa (najlepsze okazały się tu Białystok, Łódź i Bydgoszcz) oraz łączność. Nieustannej troski wymaga też dostosowanie edukacji i szkolnictwa do potrzeb gospodarki i otwarta współpraca w tej dziedzinie między instytucjami publicznymi a biznesem.

Wg. obliczeń Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej w ciągu minionych 10 lat, zagraniczni inwestorzy stworzyli na terenie aglomeracji 85 tys. miejsc pracy – ponad 50 tys. w sektorze produkcyjnym i ponad 35 tys. w branży usługowej.
Jak dodaje Ewa Kaucz z Araw-u, – Każde miejsce pracy, utworzone bezpośrednio przez inwestora, generuje od trzech do pięciu miejsc pracy w otoczeniu biznesu – w usługach, u poddostawców czy kooperantów biznesowych. W ciągu 10 lat udało im się przekonać do inwestycji w regionie ponad 200 zagranicznych firm. Wśród nich są m.in. HP, LG, BASF, IBM, Google, Bosch, UBS, Volvo, 3M, Nokia, Dolby czy Credit Suisse.

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin