PODATKI

Ważne zmiany w podatku akcyzowym

Pakiet akcyzowy ma uszczelnić system i pomoże wyeliminować nieprawidłowości dotyczące opodatkowania wyrobów akcyzowych, w tym samochodów osobowych. Zmiany mają wejść w życie w maju 2021 r. Ustawa zawiera katalog kilkunastu rozwiązań, które w ocenie Ministerstwa Finansów pozwolą na poprawę warunków funkcjonowania uczciwie działających przedsiębiorców i znacznie utrudnią proceder firmom działającym w tzw. szarej strefie.
Najważniejsze zmiany:
• Obowiązek składania elektronicznych deklaracji akcyzowych, ewidencji i innych dokumentacji – cel to automatyczna analiza dokumentacji, a w konsekwencji szybsze decyzje i lepsze wykrywanie nadużyć;
• Uszczelnienie systemu uzyskiwania oraz cofania zezwoleń akcyzowych – cel to utrudnienie uzyskiwania zezwoleń na tzw. „słupy”, gdyż organ będzie mógł łatwo odmówić wydania zezwolenia, gdy jego zdaniem wnioskujący nie będzie płacił akcyzy (np. gdy nie ma środków ani doświadczenia, które pozwoliłyby mu na prowadzenie działalności, którą deklaruje urzędowi)
• Uszczelnienie systemu poboru akcyzy w zakresie paliw opałowych – cel to zwalczanie używania niżej opodatkowanego oleju opałowego do celów napędowych, (np. w samochodach), a jakość paliwa ma być dodatkowo kontrolowana przez Inspekcję Handlową;
• Uszczelnienie system poboru akcyzy dotyczące alkoholu etylowego skażonego, paliw żeglugowych oraz od samochodów osobowych (wdrażane przepisy m.in. utrudnią rejestrację samochodów osobowych jako ciężarowe – celem uniknięcia płacenia akcyzy).

Autor: Katarzyna Szkałuba, główna księgowa, Bosetti Global Consulting

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin