PODATKI

W 2019 roku czekają nas zmiany w amortyzacji, leasingu i kosztach aut osobowych

Resort finansów pracuje nad zmianą w ustawach o podatku dochodowym m.in. w zakresie rozliczania w kosztach podatkowych wydatków na samochody osobowe. Planowane jest wprowadzenie limitu w zaliczaniu kosztów uzyskania przychodów opłat z tytułu leasingu operacyjnego do 150 000 PLN, a także podniesienie limitu wartości początkowej samochodów osobowych, od której odpisy amortyzacyjne mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, z 20 000 euro (ok. 86 tys. zł) do 150 0000 PLN. Natomiast dla aut elektrycznych przewidziana kwota limitu wynosi 225 000 PLN. Taka zmiana może okazać się mniej korzystna dla podatników korzystających z drogich aut zwłaszcza leasingowanych. W tych okolicznościach leasing może tracić na wartości. Podwyższenie limitu ma się odnosić zarówno do wartości początkowej samochodu osobowego, jak i wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia umożliwiającej zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie samochodu.

Ograniczeniu zaliczenia w koszty uzyskania przychodu mają podlegać, także wydatki eksploatacyjne z tytułu używania samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności mieszanej do 75%. Zgodnie z proponowaną nowelizacją, podatnik będzie miał prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu 100% wydatków na eksploatację samochodu osobowego, tylko jeżeli samochód będzie wykorzystywany wyłącznie do celów prowadzenia działalności gospodarczej, co będzie musiało być potwierdzone ewidencją przebiegu pojazdu ( jak dla celów VAT). Ograniczenie to ma nie dotyczyć opłat z tytułu umowy leasingu (najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze), chyba że opłaty te zostały skalkulowane w sposób obejmujący koszty eksploatacji samochodu osobowego. W takim przypadku przedmiotowe ograniczenie będzie się stosowało do tej części opłaty z tytułu umowy leasingu lub podobnej, która obejmuje koszty eksploatacji samochodu osobowego.

Znowelizowana ustawa miałaby obowiązywać już od 1 stycznia 2019 roku i jak podaje Ministerstwo Finansów zawiera przepisy przejściowe chroniące prawa nabyte. Oznacza to, że do umów leasingu, najmu, dzierżawy lub innych o podobnym charakterze dotyczących samochodów osobowych, zawarte przed dniem 1 stycznia 2019 r., miałoby zastosowanie dotychczasowe zasady, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2020 r. Należy również dodać, że MF stoi na stanowisku, iż aby skorzystać z dotychczasowych zasad rozliczania leasingu wystarczy zawrzeć umowę do 31 grudnia 2018 r, nie ma natomiast znaczenia sam fakt wydania przedmiotu leasingu. Projekt nowelizacji jest obecnie na etapie prac legislacyjnych i jeszcze może ulec zmianom. Jeżeli jednak wejdzie w życie w przedstawionej formie, podatnicy chcący w najbliższym czasie zawrzeć umowę leasingu operacyjnego auta o wartości przekraczającej 150 000 PLN, powinni uwzględnić proponowane zmiany, korzystnym bowiem może okazać się zawarcie umowy leasingu przed wejściem w życie znowelizowanej ustawy.

Autor: Katarzyna Szkałuba, Główna Księgowa, Bosetti Global Consulting

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin