PODATKI

VAT 2022 – wystawianie faktur po nowemu

Teraz podatnicy mają wybór, w jaki sposób będą rozliczać faktury. Będą mogli pozostać przy dotychczasowych zasadach, bądź skorzystać z nowej możliwości, czyli wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pomocą Krajowego System e-Faktur.

1 października 2021 roku Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zmiany dotyczą m.in. wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) oraz możliwości wystawiania i otrzymywania nowego rodzaju faktur zwanych fakturami ustrukturyzowanymi za pośrednictwem tego systemu. Nowe przepisy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Z początkiem przyszłego roku faktury ustrukturyzowane będą funkcjonowały w obrocie gospodarczym, obok faktur papierowych i elektronicznych. Teraz podatnicy będą mieli wybór, w jaki sposób fakturować swoją sprzedaż. Jednocześnie jednak, jak wynika z nieoficjalnych źródeł, Minister Finansów poinformował, iż podatnicy będą musieli zobowiązać się do nowych zasad dopiero od stycznia 2023 roku. Obecnie zmiana daty nie jest jednak poparta żadną oficjalną erratą.

Faktury ustrukturyzowane mają być wystawiane według jednego wzorca narzuconego przez Ministra Finansów w oparciu o strukturę logiczną XSD autorstwa resortu. Co do zasady faktury będą sporządzane w systemach finansowo – księgowych podatnika, a następnie przesyłane do KSeF, czyli do Krajowego Systemu e-Faktur za pomocą API, czyli interfejsu umożliwiającego łączenie i wymianę danych pomiędzy systemami informatycznymi. KSeF będzie służył także do weryfikacji oraz akceptacji faktur, a tym samym dopuszczał je do obrotu prawnego.

Przedsiębiorcom, którzy chcą skorzystać z mechanizmu faktur strukturyzowanych już od początku 2022 r. zostało więc mało czasu na przygotowanie się do zmian.

Natomiast przedsiębiorcy, którzy planują poczekać z wprowadzeniem powyższego rozwiązania do momentu, kiedy stanie się obowiązkiem, powinni rozważyć rozpoczęcie przygotowań z odpowiednim wyprzedzeniem. Wdrożenie odpowiednich rozwiązań w tym zakresie, zarówno pod kątem procesowym, jak i technologiczno-infrastrukturalnym, wymaga odpowiedniego czasu. Mogą pojawić się również trudności związane z samym procesem fakturowania. W wielu przypadkach stosowane są zagraniczne programy finansowo – księgowe, które nie są dostosowane do polskich realiów.

Autor: Adrianna Zobniów, Główna Księgowa, Bosetti Global Consulting

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin