PODATKI

Struktury JPK – PRZYPOMNIENIE

W niniejszym artykule pragniemy przypomnieć tematykę struktur JPK, których przesłanie jest obowiązkowe na życzenie urzędu.

Doświadczenie pokazuje, że urzędy, w ramach prowadzonych kontroli oraz czynności sprawdzających żądają przesłania struktur JPK, nie tylko z zakresu VAT, który jest obowiązkowy, lecz także pozostałych struktur.

Zwracamy również uwagę, że organ podatkowy może żądać przesłania struktury JPK także od podmiotu – kontrahenta, u którego przeprowadzana jest kontrola podatkowa.

Rodzaje struktur JPK na żądanie, które każde przedsiębiorstwo powinno móc przesłać na żądanie urzędu.

JPK na żądanie obejmuje 7 struktur:

 • księgi rachunkowe – JPK_KR,
 • wyciąg bankowy – JPK_WB,
 • magazyn – JPK_MAG,
 • faktury VAT – JPK_FA,
 • faktury VAT rolnicy ryczałtowi – JPK_FA_RR,
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR,
 • ewidencja przychodów – JPK_EWP.

Kto jest obowiązany do przekazywania JPK na żądanie?

Od 1 lipca 2018 r. obowiązani do przekazania JPK na żądanie są wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe i wytwarzają dowody księgowe w formie elektronicznej.

W jakich okolicznościach urząd może zażądać przesłania JPK ?

Organ podatkowy może żądać przekazania JPK podczas:

 • kontroli podatkowej,
 • czynności sprawdzających,
 • kontroli celno-skarbowej,
 • postępowania podatkowego.

Organ podatkowy może żądać JPK zarówno od podatnika jak również od kontrahenta, jeżeli prowadzi on księgi podatkowe w formie elektronicznej.

Termin na przekazanie JPK na żądanie

Jeżeli organ podatkowy, w toku postępowania podatkowego, czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej zażąda przekazania jednej/kilku z ww. struktur JPK, podatnik będzie miał nie mniej niż 3 dni na ich przekazanie. Dokładny termin zostanie określony w wezwaniu. W uzasadnionych przypadkach podatnik może wystąpić do urzędu z prośba o przesunięcie tego terminu.

Sankcje za nieprzekazanie JPK na żądanie

Nieprzekazanie JPK na żądanie w terminie grozi odpowiedzialnością karno-skarbową. W zależności od okoliczności może to być wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe. W praktyce o kwalifikacji czynu jako przestępstwa skarbowego albo wykroczenia skarbowego może decydować to, czy podatnik całkowicie zlekceważył obowiązek przekazania danych w formacie JPK i nie podjął żadnych działań aby je przekazać bądź uchyla się od tego obowiązku, czy też podjął takie działania, ale nie zdążył przekazać JPK we wskazanym terminie.

Karą za wykroczenie skarbowe jest grzywna, określana kwotowo w przedziale od 1/10 do 20-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Karą za przestępstwo skarbowe jest grzywna, która może wynieść od 10 do 720 stawek dziennych.

Ponadto, jeżeli podatnik nie przekaże JPK w wyznaczonym terminie (określonym w wezwaniu) może zostać ukarany karą porządkową w wysokości do 2800 zł.  Kara porządkowa może zostać również nałożona na osobę, której podatnik zlecił prowadzenie lub przechowanie ksiąg podatkowych lub dokumentów będących podstawą zapisów w tych księgach (np. biura rachunkowe).

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin