BUSINESS EDU

Ranking atrakcyjności inwestycyjnej państw europejskich. Polska na drugim miejscu

Polska znalazła się zaraz po Czechach w ankiecie koniunkturalnej przeprowadzonej przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową we współpracy z 13 izbami bilateralnymi w Polsce. W badaniu wzięło udział 300 firm zagranicznych działających w Polsce oraz 1,4 tys. inwestorów z innych krajów Europy.

Jako przewagi Polski ankietowani przedsiębiorcy wskazali członkostwo w UE, jakość kwalifikacji kadr, dostępność poddostawców, rozwijającą się stale infrastrukturę, jakość wykształcenia akademickiego, produktywność i zmotywowanie pracowników. Lepsze oceny uzyskał system kształcenia zawodowego w Polsce (awans o sześć pozycji) i elastyczność czasu pracy (awans o cztery pozycje).

Za największe wyzwanie wskazano mniejszą dostępność wykwalifikowanych pracowników i presję na koszty wynagrodzeń.

Zdecydowana większość przedsiębiorców pozytywnie oceniła obecny stan polskiej gospodarki. Połowa (50 proc.) oceniła go jako zadowalający, a 46,4 proc. jako dobry. Optymizm panował także w ocenach na temat sytuacji i rozwoju własnych firm (64,3 proc. – dobra, 32,5 proc. – zadowalająca). Ponad połowa respondentów (56,6 proc.) przewiduje przy tym, że sytuacja firmy polepszy się w bieżącym roku.

Według zagregowanej oceny 1,7 tys. przedsiębiorców z 20 państw europejskich, które wzięły udział w tegorocznym badaniu, Polska jest na miejscu drugim, za Czechami – podają autorzy badania. Wynik ten utrzymuje się od 2016 r. Przetasowania miały miejsce na 3 i 4 miejscu. Na podium wskoczyła Estonia, wyprzedzając Słowację.

Badanie, w którym respondenci ocenili kraje europejskie, w tym Polskę, przez pryzmat 21 czynników atrakcyjności inwestycyjnej, przeprowadziła w lutym i marcu 2018 r. Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa we współpracy z 13 innymi izbami bilateralnymi w Polsce, zrzeszonymi w International Group of Chambers of Commerce (IGCC): amerykańską, austriacką, belgijską, brytyjską, francuską, hiszpańską, irlandzką, kanadyjską, niderlandzką, portugalską, skandynawską, szwajcarską i włoską. W próbie polskiej, liczącej 300 firm, 198 inwestorów zagranicznych pochodziło z Niemiec; 20 – z USA; po 14 inwestorów – z Francji i Szwajcarii, 7 – z Austrii, 5 – ze Szwecji, 4 – z Hiszpanii. Pozostałą część respondentów stanowili in. operujący w Polsce inwestorzy z: Kanady, Finlandii, Danii, Włoch, Holandii, Norwegii, Irlandii, Portugalii.

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin