BUSINESS EDU

Prosument wirtualny – kto może nim zostać?

prosument wirtualny

Wprowadzenie nowelizacji ustawy o OZE związane jest z szeregiem istotnych zmian oraz nowych rozwiązań w sektorze odnawialnych źródeł energii. W ramach nowelizacji ustawy pojawił się również nowy uczestnik rynku, czyli prosument wirtualny. Warto dowiedzieć się na jego temat nieco więcej.

Kim jest prosument wirtualny?

To pytanie w obecnych czasach zadaje sobie coraz większa liczba osób. Dokładną definicję prosumenta wirtualnego można znaleźć w ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii. Prosument wirtualny określany jest jako odbiorca, który produkuje energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii. Energia elektryczna musi być wytwarzana na własne potrzeby za pośrednictwem instalacji odnawialnych źródeł energii, które są przyłączone do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej. W przypadku prosumenta wirtualnego istotny jest fakt, iż przyłącze stworzone jest w innym miejscu niż to, w którym energia elektryczna dostarczana jest do konkretnego odbiorcy. Dodatkowo instalacja nie powinna być przyłączona do sieci za pośrednictwem instalacji, która znajduje się wewnątrz budynku wielolokalowego. Podsumowując, prosument wirtualny jest podmiotem produkującym energię poza miejscem korzystania z niej. Rozwiązanie to cieszy się bardzo dużą popularnością w innych krajach, takich jak na przykład Litwa.

Uzyskanie statusu prosumenta wirtualnego

Zmiany w aktach prawnych sprawiły, że aktualnie wiele osób będzie miało możliwość zdobycia statusu prosumenta wirtualnego. Stanowi to zdecydowaną korzyść ze wdrożonej nowelizacji. Prosumentami wirtualnymi mogą zostać zarówno konsumenci, jak i właściciele firm, na przykład przedsiębiorcy, którzy posiadają instalację w innej lokalizacji niż siedziba firmy. Prosument wirtualny może posiadać całą instalację fotowoltaiczną, ale także mieć w niej jedynie pewne udziały. Moc wytwórcza dla pojedynczego punktu poboru nie może przekroczyć 50 kW. Dzięki wdrożeniu takiego rozwiązania rozszerzona zostaje pula osób i firm, które mogą korzystać z wytwarzania energii odnawialnej. Wśród podmiotów mogących czerpać profity z inwestycji można wskazać między innymi wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, zarządców i właścicieli biurowców, a także deweloperów oraz administratorów obiektów sakralnych.

Zasady dokonywania rozliczeń

Prosument wirtualny będzie zobowiązany do rozliczania się ze sprzedawcą energii elektrycznej zgodnie z aktualnie obowiązującymi cenami rynkowymi. W tym przypadku autokonsumpcja prądu nie występuje. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest odległość pomiędzy punktem poboru a źródłem wytwarzania energii elektrycznej. Wytwarzana energia elektryczna przekazywana jest do sieci przemysłowej. Efektem tego działania jest naliczenie stosownych opłat dystrybucyjnych.

Reprezentant prosumentów wirtualnych

Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii wprowadza również definicję reprezentanta prosumentów wirtualnych. Reprezentantem jest osoba, która została wybrana przez prosumentów w celu reprezentowania ich przed innymi podmiotami, które zostały określone w ustawie. Wśród głównych zadań reprezentanta prosumentów można wskazać przede wszystkim możliwość składania wniosków o przyłączanie instalacji do sieci, przekazywanie informacji dotyczących konkretnych punktów poboru, a także udzielanie danych odnoszących się do ewentualnych zmian związanych z instalacją oraz jej udziałowcami. Reprezentant prosumentów powinien zostać określony w umowie zawartej przez wszystkich prosumentów. Dodatkowo powinny się w niej znaleźć również inne istotne informacje, takie jak na przykład tytuły prawne przysługujące prosumentom, ich udziały w całej instalacji, a także zasady zarządzania jednostką wytwórczą.

Opłacalność rozwiązania

Wiele osób zastanawia się, czy zostanie wirtualnym prosumentem jest opłacalnym rozwiązaniem. Przede wszystkim koncepcja ta bardzo dobrze funkcjonuje w innych krajach już od wielu lat. Wśród nich można wymienić na przykład Stany Zjednoczone oraz Litwę. Dyskusje na temat wprowadzenia tego rozwiązania do Polski prowadzone były już od dłuższego czasu. Na wdrożonych zmianach na pewno zyska rynek energetyki odnawialnej, ponieważ znacząco zwiększy się produkcja zielonej energii. Główną korzyścią ze wdrożonym zmian jest również możliwość zostania prosumentem wirtualnym praktycznie przez każdego, zarówno osobę fizyczną, jak i przedsiębiorstwo. Rozwiązanie umożliwia znaczące obniżenie rachunków za energię elektryczną. Czas zwrotu z inwestycji oraz możliwe zyski zależne są przede wszystkim od mocy posiadanej instalacji fotowoltaicznej.

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin