PODATKI

Projekt ustawy rozpoczęcia pracy z umową na piśmie ogranicza szarą strefę i zwiększa ochronę praw pracowników

Każdy pracownik, jeszcze przed realnym rozpoczęciem pracy, będzie musiał mieć pisemną umowę o pracę lub pisemne potwierdzenie podstawowych ustaleń związanych z zawarciem tej umowy, jeśli nie została ona zawarta w formie pisemnej. Z dniem 1 marca 2016 r. został przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy w tej sprawie.

Według obecnych przepisów Kodeksu pracy, pracodawca powinien najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić mu na piśmie ustalenia, co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków, o ile umowa o pracę nie została zawarta w formie pisemnej. Oznacza to, że takie potwierdzenie powinno być dostarczone pracownikowi do końca pierwszego dnia pracy.

W praktyce pojawiały się nadużycia ze strony pracodawców, którzy nielegalnie zatrudniali pracowników, a w przypadku kontroli tłumaczyli inspektorowi pracy, że był to pierwszy dzień pracy nowego pracownika, a pisemne potwierdzenie zostałoby dostarczone do końca dnia.
Ze sprawozdania Państwowej Inspekcji Pracy w 2014 r. wynika, że takie nielegalne zatrudnienie stwierdzono w 18 proc. kontrolowanych podmiotów. Nielegalnie najczęściej zatrudniano w gospodarce magazynowej, transporcie, usługach gastronomicznych i związanych z zakwaterowaniem.

Nowa ustawa ma na celu ograniczenie zatrudniania pracowników w szarej strefie oraz zwiększenie ochrony ich praw, tj. ułatwienie im dochodzenia praw do przysługujących świadczeń i uprawnień wynikających ze stosunku pracy. Umożliwi im także korzystania z ochrony gwarantowanej przez przepisy ubezpieczeń społecznych, np. możliwość korzystania z publicznej służby zdrowia i płatnego urlopu wypoczynkowego.

Photo credit: thinkpanama via Foter.com / CC BY-NC

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin