COVID 19

Polityka Nowej Szansy – nowy instrument pomocowy na czas kryzysu

polityka nowej szansy

Nowa forma pomocy wprowadzona ustawą z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców odpowiada na potrzeby firm, które znalazły się w trudnej sytuacji i wymagają wsparcia procesu zmian. Instrument przeznaczony jest dla firm z sektora MŚP. Duży przedsiębiorca może z niego skorzystać po uzyskaniu notyfikacji Komisji Europejskiej. Środki przyznawane są niezależnie od pomocy udzielanej w ramach Tarczy Antykryzysowej lub Tarczy Finansowej PFR.

Budżet projektu to maksymalnie 120 milionów złotych wydawanych rocznie i zaplanowanych na 10 lat, co w sumie daje maks. 1,2 miliarda złotych oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w latach 2020-2021, min. 600 mln zł w 2020 roku. Wysokość pomocy będzie ustalana indywidualnie w zależności od potrzeb firmy i udzielona będzie na okres maksymalnie 6 miesięcy.
Ustawa przewiduje 3 instrumenty:

  • Pomoc na ratowanie,
  • Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne,
  • Pomoc na restrukturyzację.

Wsparcie finansowe ma zagwarantować płynność przedsiębiorstwa na czas niezbędny do opracowania planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia efektywnego procesu likwidacji. Dla przedsiębiorców z sektora MŚP przewidziano możliwość wystąpienia o dodatkową pożyczkę z puli tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego i przedłużenie okresu spłaty do 18 miesięcy.
Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania budżetu projektu przewidzianego dla każdego roku.
O przyznaniu pomocy decyduje kolejność złożenia wniosku, przy czym wniosek musi być kompletny i poprawnie wypełniony.
Zapraszamy do kontaktu z BGC Task Force w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat pomocy.

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin