BUSINESS EDU

Podział budynków na klasy energetyczne

Nowe klasy energetyczne budynków mają zostać wprowadzone na podstawie aktualnie konsultowanych przepisów. Warto zapoznać się z większą ilością informacji na ten temat.

Efektywność energetyczna budynków

Rząd, w odniesieniu do unijnej dyrektywy, zajął się kwestią związaną z uregulowaniem efektywności energetycznej budynków. Projekt rozporządzenia, który został stworzony przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, skierowano do konsultacji. Klasy energetyczne budynków mają przypominać etykiety energetyczne. Ich proponowany zakres to klasy od A+ do G, a nowa klasyfikacja ma zastąpić starą, która występowała w formie tak zwanego suwaka. Klasa G ma dotyczyć budynków o najsłabszej charakterystyce energetycznej, natomiast A+ najlepszej. Świadectwo energetyczne budynku ma zawierać informacje dotyczące zarówno zapotrzebowania na energię, jak i emisji zanieczyszczeń.

Nowa metoda określania efektywności energetycznej

Nowe klasy energetyczne budynków to propozycja stworzona na podstawie ekspertyz Krajowej Agencji Poszanowania Energii i Narodowej Agencji Poszanowania Energii. Planowane zmiany mają zostać wdrożone tak szybko, jak to jest możliwe. Pojawia się również potrzeba cyfryzacji wydawania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, jak i wykonywania audytów energetycznych. W ramach toczących się konsultacji społecznych uwzględnia się również sprawność urządzeń grzewczych w stosunku do klas energetycznych budynków.

Możliwość termomodernizacji

Dzięki wprowadzeniu nowych klas energetycznych budynków możliwe będzie wskazanie obiektów o najsłabszej charakterystyce energetycznej, a także dokonanie ich termomodernizacji, co bez wątpienia poprawi efektywność energetyczną. Planowane zmiany umożliwią podniesienie efektywności energetycznej budynków o klasie G do wyższych standardów, co wpłynie na ograniczenie ubóstwa energetycznego, a także zwiększy korzyści, zarówno gospodarcze, jak i społeczne. Szacuje się, iż na terenie kraju ponad 1,7 mln budynków nie ma żadnej izolacji cieplnej ścian, a kolejne 347 tys. ma bardzo niski standard ocieplenia. Termomodernizacje budynków mają szereg korzyści. Przede wszystkim wpłyną na podniesienie wartości obiektu, a także umożliwią lokatorom spore oszczędności.

Osiągnięty kompromis

Część państw była przeciwna reformie unijnej. Dlatego zdecydowano się na złagodzenie zasady obowiązkowej renowacji, czego efektem było osiągnięcie kompromisu. Wyjątki w tej kwestii dotyczą następujących sytuacji:

  • wysokie ceny materiałów izolacyjnych,
  • brak możliwość przeprowadzenia renowacji pod względem technicznym,
  • brak wykwalifikowanej kadry roboczej.

Ustalono, że wyjątki mogą być stosowane do 2037 roku i mogą dotyczyć jedynie 22% nieruchomości. Dodatkowo obiekty mieszkalne powinny osiągnąć klasę energetyczną E do 2030 roku, a D do 2033 roku. Natomiast obiekty niezamieszkałe oraz budynki użyteczności publicznej powinny osiągnąć klasę energetyczną E do 2027 roku, a D do 2030 roku.

Zeroemisyjność

Propozycje zmian wskazują również konieczność powstawania obiektów zeroemisyjnych od 2028 roku. Oznacza to zrezygnowanie ze stosowania paliw kopalnych do ogrzewania budynków, a w tym gazu. Planuje się nałożenie obowiązku korzystania z odnawialnych źródeł energii, a także ciepła odpadowego. Od roku 2028 we wszystkich budynkach mieszkalnych powinny być uwzględniane instalacje fotowoltaiczne. Natomiast od roku 2032 obiekty mieszkalne powinny być poddawane termomodernizacjom. Systemy grzewcze oparte na paliwach kopalnych powinny być stopniowo wycofywane do 2035 roku, a najpóźniej do 2040 roku. Z nowych przepisów mają być wyłączone jedynie zabytki oraz pozostałe budynki chronione.

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin