BUSINESS FOCUS

Podsumowanie działalności Specjalnych Stref Ekonomicznych

W Polsce istnieje 14 specjalnych stref ekonomicznych. Celem ich powołania było pobudzenie inwestycji. Od początku ich istnienia do końca 2017 r. zainwestowano w nich blisko 106,6 mld zł.

Według stanu na 31 grudnia 2017 r., inwestorzy zatrudniali w nich łącznie ponad 353 tys. pracowników. „W stosunku do 2016 r. ich liczba zwiększyła się o 21 tys., tj. o 6,3 proc.” – wyliczyło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Wzrost był zbliżony do poziomu z roku 2016, który wyniósł 6,4 proc.
W 2017 r. wartość zainwestowanego w SSE od początku ich istnienia kapitału wyniosła blisko 106,6 mld zł. Oznacza to spadek o prawie 5,7 mld zł, czyli o 5 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Jest to rezultat wygaśnięcia 202 zezwoleń w związku z upływem terminu ich obowiązywania.

Pochodzenie kapitału
21,5 proc. inwestycji to kapitał polski. Na drugim miejscu pod względem wielkości z 18,8 proc. znajduje się kapitał niemiecki, dalej holenderski – 8,2 proc., amerykański – 8,1 proc., luksemburski – 6,3 proc. i w końcu włoski z 5,3 proc.

Sektory inwestycji
Największy udział w skumulowanej wartości inwestycji miały firmy z branży motoryzacyjnej (prawie 24 proc.). Kolejne pozycje zajmują przedsiębiorstwa z sektora wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (9,9 proc.) oraz wyrobów metalowych (7,7 proc.).

Powierzchnia stref i liczba zezwoleń
Obszar do inwestycji wzrósł w 2017 r. o 1 tys. 198,1 ha, czyli do 22 tys. 660,7 ha. Średni stopień zagospodarowania powierzchni wyniósł ok. 60 proc. Na koniec 2017 r. przedsiębiorcy mieli 2 349 ważnych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie stref.

Jaka branża, gdzie inwestuje
Strefy legnicka i katowicka wyróżniają się największą koncentracją branżową. Sektory wiodące w wymienionych strefach zgromadziły odpowiednio: 52,5 proc. i 49 proc. zainwestowanego kapitału. Z kolei w strefach: słupskiej, wałbrzyskiej i suwalskiej udział branży dominującej przekroczył 40 proc. wartości inwestycji.
Motoryzacja miała największy udział w strefie legnickiej, katowickiej i wałbrzyskiej. Z kolei w słupskiej i suwalskiej dominująca była branża drzewna.

Wydatki stref

Spółki zarządzające specjalnymi strefami ekonomicznymi przeznaczyły na ich promocję 7,07 mln zł. Z kolei na budowę infrastruktury w ramach stref wydano 286,3 mln zł. „Warto zaznaczyć, że udział stref w wydatkach to 15,1 proc. Resztę finansowały gminy, gestorzy mediów oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Źródło: depesze PAP

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin