PODATKI

Podatki w Polsce –  kompendium wiedzy dla początkujących

W Polsce podstawowymi obciążeniami podatkowymi dla osób prowadzących działalność gospodarczą są:  CIT – podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 19 %, PIT podatek dochodowy od osób fizycznych, 19 % lub 18 % i 32 % oraz 23 % podstawowej stawki VAT – podatek od towarów i usług.

Personal Income Tax, czyli podatek od dochodów osobistych

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub spółki osobowe zarejestrowane w Polsce mają możliwość wyboru metody opodatkowania. W pierwszym przypadku, wybierając podatek liniowy muszą wyodrębnić dochód z działalności gospodarczej od innych źródeł przychodów i odprowadzić od tego 19 %. Mogą też wybrać drugą opcję –  podatek progresywny i skumulować dochód z działalności gospodarczej z innymi źródłami przychodów. Od całości zaś odprowadzić 18 % lub 32 % w zależności od skali dochodu – 18% do wysokości 85 528 PLN, 32% powyżej dochodu 85 528 PLN.

W przypadku wyboru pierwszej metody liniowej, należy zgłosić to do Urzędu Skarbowego do 20 stycznia.

Ważne

! Zaliczki na podatek PIT wpłaca się do 20 dnia kolejnego miesiąca.

! Osoby, które nie mają rezydencji podatkowej w Polsce, a są członkami zarządów i pobierają wynagrodzenie muszą odprowadzić zryczałtowany podatek w wysokości 20% PIT 8.

Dochód wolny od podatku

W Polsce obowiązuje najniższa kwota wolna od podatku wśród krajów Unii Europejskiej, które dopuszczają to rozwiązanie. Na podstawie najnowszego wyroku z 28 października br., Trybunał Konstytucyjny dał Sejmowi rok na podwyższenie kwoty wolnej od podatku. W tej chwili to 556,02 zł, a zatem podatku nie muszą płacić osoby, które rocznie nie zarabiają więcej niż 3089 zł (3089 x 18 proc. PIT = 556,02). Wyrok uzasadniono ustawą o pomocy społecznej i kryterium ubóstwa, które od października 2015 r. równa się 7608 zł.

Podatek Corporate Income Tax, czyli podatek od dochodów przedsiębiorstw

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych podlegają dochody przedsiębiorców, działających w formie spółek kapitałowych oraz dochody osiągane z prowadzenia działalności gospodarczej przez spółdzielnie, fundacje i stowarzyszenia.

Podatek liniowy wynosi 19%.

Podatnicy, którzy mają siedzibę lub zarząd na terytorium Polski płacą podatki w Polsce, bez względu na miejsce osiągania dochodów. Jest to nieograniczony obowiązek podatkowy.

W przypadku siedziby i zarządu poza Polską odprowadzamy podatek tylko od dochodów osiągniętych na terytorium państwa polskiego. Jest to ograniczony obowiązek podatkowy.

Ważne

! Zapłaty zaliczek na podatek dochodowy dokonuje się do 20 dnia kolejnego miesiąca lub kwartału.  

! Ostateczne rozliczenie podatku następuje w ciągu 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

Podatek Value Added Tax od towarów i usług

Stawka podstawowa podatku od towarów i usług wynosi obecnie 23%. Przepisy ustawy o podatku od towarów przewidują obecnie stosowanie dla niektórych towarów i usług dwóch stawek obniżonych tzw. przejściowych tj.  8% i 5%, które obowiązują do 31.12.2016. Przykładowo stawka 5% obejmuje produkty żywnościowe, książki na wszystkich nośnikach fizycznych oraz czasopisma.

Istnieje również stawka 0%, która dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów do krajów trzecich, spoza UE.

Podatek od towarów i usług (VAT) rozliczany jest na zasadzie samoobliczenia, tj. podatnik zobowiązany jest do obliczenia i wpłacenia podatku, na podstawie złożonych deklaracji podatkowych, bez wezwania organu podatkowego.

Podstawowe deklaracje dla podatku od towarów i usług:

VAT-7 – przeznaczona dla podatników rozliczających się za okresy miesięczne

VAT-7K – przeznaczona dla małych podatników rozliczających się za okresy kwartalne,

VAT-7D – przeznaczona do rozliczenia podatników innych niż mali (tzw. „dużych” podatników), u których okresem rozliczeniowym jest kwartał.

Ważne

! Podatek od towarów i usług – co do zasady – jest rozliczany i płacony miesięcznie lub kwartalnie do 25 dnia następnego miesiąca lub kwartału.

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin