PODATKI

Ograniczenie oszustw podatkowych. Nowe rozwiązania legislacyjne w e-handlu

Oszustwa w sektorze handlu elektronicznego mają zostać zminimalizowane. Szacuje się, że skala tych oszustw w ciągu roku w UE to aż około 5 mld euro. Kraje członkowskie Unii Europejskiej doszły do porozumienia co do zmian w unijnym systemie podatku VAT. Organy zajmujące się zwalczaniem tego procederu mają uzyskać dostęp do odpowiednich danych na temat zakupów internetowych.
W ubiegłym tygodniu ministrowie finansów krajów członkowskich osiągnęli porozumienie, które w swym założeniu ma ograniczyć oszustwa w e-handlu.

Kraje członkowskie umówiły się, że w celu zwalczania oszustw w e-handlu wykorzystane zostaną dane o płatnościach VAT przechowywanych przez pośredników płatniczych, czyli np. firmy obsługujące karty kredytowe i polecenia zapłaty. W chwili obecnej poprzez takich pośredników dokonuje się obecnie 90 proc. zakupów internetowych w UE.

Dostawcy usług płatniczych zostaną zobowiązani w praktyce do przekazywania organom państw UE pewnych danych na temat płatności w ramach transakcji sprzedaży transgranicznej. Dane te w ramach sieci Eurofisc będą analizowane przez specjalistów do spraw zwalczania tego typu oszustw. Taka analiza spowoduje możliwość identyfikacji sprzedawców nieprzestrzegających regulacji prawnych w zakresie podatku VAT

Nowe regulacje mogą wejść w życie najwcześniej w styczniu 2024 r.

Autor: Adriana Zobniów, Główna Księgowa, Bosetti Global Consulting

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin