PODATKI

Odliczenie VAT a status czynnego podatnika

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej kolejny raz potwierdził dotychczasowe stanowisko dotyczące odliczania podatku przez kontrahentów, którzy nie mają statusu czynnego podatnika (październik 2017, sygn. akt – C-101/16). Brak takiego statusu nie powinien skutkować pozbawieniem nabywcy prawa do odliczenia VAT.

Rozpatrywana sprawa dotyczyła podatnika z Rumunii. Kontrahent podatnika został uznany przez rumuński urząd skarbowy za nieaktywnego. W efekcie wykreślono go z rejestru czynnych podatników VAT.

W takim przypadku, zgodnie z prawem krajowym, nabywcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku z faktury, wystawionej przez podmiot nie widniejący w rejestrze podatników czynnych. Rumuński sąd uznał, że podatnik powinien wcześniej sprawdzić, czy kontrahent posiada status czynnego podatnika VAT. Zgodnie jednak z wyrokiem TS UE, brak takiego statusu nie powinien skutkować pozbawieniem nabywcy prawa do odliczenia VAT.

Sprawa jest istotne także w kontekście Polski, ponieważ krajowe urzędy skarbowe często zajmują stanowisko niezgodne z wyrokami TS UE.
Zdaniem ekspertów, pozytywnym działaniem organów podatkowych jest wzywanie podatników do korygowania plików JPK_VAT oraz deklaracji o faktury wystawione przez kontrahentów nie posiadających statusu czynnego podatnika VAT.

Autor: Adriana Zobniów, Główna Księgowa, Bosetti Global Consulting

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin