PODATKI

Obowiązkowe konta VAT już od kwietnia 2018

Mechanizm split payment, czyli podzielonej płatności wejdzie w życie trzy miesiące później niż zakładano. Każda firma otrzyma obowiązkowy rachunek VAT w swoim banku. Projekt ustawy przewiduje także inne, pozytywne dla przedsiębiorców zmiany.

Informowaliśmy ostatnio o decyzji podjętej w Ministerstwie Finansów, dotyczącej wprowadzenia systemu split payment czyli tzw. mechanizmu podzielonej płatności. W międzyczasie do projektu ustawy wprowadzone zostały jednak istotne zmiany.

Przypomnijmy, iż podzielona płatność ma się stać kolejnym i jednym z głównych narzędzi fiskusa w walce z wyłudzeniami VAT. Mechanizm split payment zakłada, że banki zostaną zobowiązane do założenia każdej polskiej firmie dodatkowego rachunku VAT, na który wpływać będą kwoty podatku VAT przelewane od kontrahentów. Kwota z faktury, przelewana przez nabywcę towaru lub usługi, będzie automatycznie rozdzielana na dwie części. Cena netto będzie wpływać – tak jak dotychczas – na podstawowy rachunek sprzedawcy, natomiast kwota VAT wpłynie na oddzielny rachunek VAT.
Pierwotnie zakładano, że nowe przepisy wejdą w życie już w styczniu 2018 roku. Ministerstwo Finansów przesunęło jednak ten termin po konsultacjach z bankami, które, jak się okazało, potrzebują więcej czasu na dostosowanie swoich systemów informatycznych do nowego prawa. Ostatecznie termin wdrożenia split payment przesunięto o trzy miesiące. Mechanizm podzielonej płatności zacznie więc obowiązywać od 1 kwietnia 2018 roku.

Co dobrego dla przedsiębiorców?
Do projektu ustawy wprowadzono też kilka innych, istotnych zmian. Z punktu widzenia przedsiębiorców, nowe rozwiązania są korzystniejsze niż te zakładane w pierwotnym projekcie ustawy.

Najistotniejsza zmiana dotyczy możliwości przeniesienia środków z rachunku VAT na podstawowy rachunek przedsiębiorcy. Okres na wydanie decyzji o uwolnieniu takich środków został skrócony z 90 dni do 60 dni. To jednak nie wszystko. Decyzja o uwolnieniu środków VAT, wydawana przez naczelnika urzędu skarbowego, nie będzie uznaniowa, jak pierwotnie zakładano. Decyzja taka będzie obligatoryjna, a odmowa będzie możliwa tylko w ściśle określonych w ustawie przypadkach.

Co do zasady, przedsiębiorca może spotkać się z odmową uwolnienia środków VAT wówczas, gdy w tym samym czasie w firmie prowadzone będzie postępowanie podatkowe. Co istotne, ministerstwo zrezygnowało z przesłanki mówiącej o tym, że może to być dowolne postępowanie. Odmowa może zatem zostać wydana tylko wówczas, gdy w firmie toczy się postępowanie w zakresie podatku VAT. Kontrola celno-skarbowa czy też postępowanie w zakresie PIT nie będą zatem miały wpływu na wydanie decyzji odmownej.

Kolejna korzystna zmiana polega na zmianie podejścia do przedsiębiorców wykreślonych z rejestru podatników. Pierwotnie projekt zakładał bowiem, że środki zgromadzone na rachunkach VAT takich wykreślonych firm będą przepadać na rzecz Skarbu Państwa. Ostatecznie ministerstwo zrezygnowało z tego zapisu.
W nowym projekcie utrzymano również założenie o dobrowolności stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Nie oznacza to jednak dobrowolności w zakładaniu rachunków VAT przez poszczególnych przedsiębiorców. Rachunki te zostaną bowiem obowiązkowo założone każdej firmie. Wynika to z faktu, iż dobrowolność stosowania systemu split payment leży po stronie nabywcy. Jeśli więc nasz kontrahent zdecyduje się uiścić fakturę przy zastosowaniu podzielonej płatności, to jako odbiorca przelewu nie mamy na to wpływu. W takim przypadku musimy tę płatność zaakceptować, tym samym otrzymując część przelewu na rachunek VAT.

Autor: Agnieszka Pelc, Chief Accounting Manager, Bosetti Global Consulting

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin