PODATKI

Nowe zasady w transakcjach łańcuchowych

W 2020 roku mają zostać wprowadzone do polskiego prawa nowe regulacje dotyczące tzw. „transakcji łańcuchowych”. Projekt zmian w ustawie o podatku od towarów i usług oraz w Kodeksie karno – skarbowym oparto na dyrektywie unijnej 2018/1910.

Ministerstwo Finansów tłumaczy, że nowelizacja doprowadzi do ujednolicenia rozliczania VAT w ramach transakcji łańcuchowych – przez wprowadzenie definicji podmiotu pośredniczącego i wskazanie jednolitych zasad ws. określania tzw. transakcji ruchomej przy wysyłce albo transporcie towaru między różnymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Ogólna reguła będzie określała, że transakcją ruchomą będzie transakcja, w której nabywcą jest podmiot pośredniczący. Istotnym jest to iż, w tym ujęciu podmiot pośredniczący to podmiot inny niż pierwszy w kolejności dostawca oraz ostatni w kolejności nabywca. Wyjątek stanowić ma przyporządkowanie wysyłki lub transportu towarów do dostawy dokonanej przez taki podmiot pośredniczący – pod warunkiem, że podmiot przekaże swojemu dostawcy numer identyfikacyjny VAT nadany mu przez państwo członkowskie, z którego wysyła się lub transportuje towary.
Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r.

Autor: Adriana Zobniów, Główna Księgowa, Bosetti Global Consulting

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin