PODATKI

Nowa struktura JPK [Jednolity Plik Kontrolny]

jednolity plik kontrolny zmiany

Od 1 lipca 2020 roku zarówno duże, jak i średnie i małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorcy, którzy są podatnikami VAT, mają obowiązek składania nowego pliku JPK_VAT, który obejmuje dwie części: deklaracyjną, informacyjną.

Wprowadzona nowa struktura JPK_VAT 2020 ma na celu uproszczenie raportowania prowadzonych ewidencji dotyczących podatku VAT, ponieważ od 1 lipca przedsiębiorcy będą przesyłać jeden plik JPK_VAT, dzięki czemu:
nie będą składać odrębnie dublujących się informacji;
zmniejszy się liczba dokumentów przetwarzanych w systemach informatycznych Krajowej Administracji Skarbowej (KAS);
każde rozliczenie VAT będzie automatycznie weryfikowane w zakresie prawidłowości wykazanych kwot podatku należnego i naliczonego, bez angażowania podatnika.

Nowy plik JPK_VAT należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej za okresy miesięczne lub kwartalne do 25 dnia miesiąca za poprzedni okres rozliczeniowy. Nowa struktura JPK_VAT 2020 może zostać podpisana profilem zaufanym, podpisem kwalifikowanym lub danymi autoryzującymi, a poprawne złożenie nowego pliku JPK_VAT zostanie potwierdzone Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru – UPO.

Nowa struktura JPK_VAT 2020 zawierać będzie:
informację o zakupach i sprzedaży, która wynika z prowadzonej ewidencji VAT za wybrany okres;
pozycje z dotychczasowej deklaracji VAT-7 lub VAT-7K oraz dodatkowe dane potrzebne do analizy poprawności rozliczenia.

Ponadto nowy plik JPK_VAT, który zostanie wprowadzony od 1 lipca 2020 roku, zastąpi oraz połączy w jeden zbiorczy plik m.in.:
VAT-ZD – zawiadomienie o skorygowaniu podatku należnego;
plik JPK_VAT będący potwierdzeniem danych z ewidencji VAT podatnika;
VAT-7 lub VAT-7K;
VAT-ZT – wniosek o przyspieszenie zwrotu podatku VAT oraz inne formularze dołączane do deklaracji VAT-7/VAT-7K, które obecnie dołączane są jako osobne dokumenty.
Dodatkową zmianą, jaka zostanie wprowadzona w nowym pliku JPK_VAT, będą oznaczenia grup towarów i usług na wystawionych fakturach sprzedaży, np. przy sprzedaży towarów:
– GTU_01 – napojów alkoholowych;
– GTU_02 – benzyn lotniczych, benzyn silnikowych, gazu płynnego, olejów napędowych;
– GTU_03 – oleju opałowego,
– GTU_04 – wyrobów tytoniowych;
– GTU_05 – odpadów;
– GTU_06 – urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich;
– GTU_07 – pojazdów oraz części samochodowych;
– GTU_08 – metali szlachetnych oraz nieszlachetnych;
– GTU_09 – leków oraz wyrobów medycznych;
– GTU_10 – budynków, budowli i gruntów;
przy świadczeniu usług:
– GTU_11 – w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych;
– GTU_12 – o charakterze niematerialnym (np. doradcze, księgowe);
– GTU_13 – transportowych i gospodarki magazynowej.

Nowe oznaczenia towarów i usług, tzw. GTU, sprzedawca będzie mieć możliwość wykazania na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest ujęcie oznaczenia GTU w momencie wystawienia faktury sprzedaży, jednak zgodnie z art.106e ustawy o VAT takie oznaczenie nie jest elementem obowiązkowym, które musi znaleźć się na fakturze sprzedaży. Natomiast drugim sposobem jest wykazanie GTU w momencie generowania nowego pliku JPK_VAT, ze względu na to, że sprzedawca nie ma obowiązku przekazania grupy towarowej nabywcy. Dodatkowo ewidencja w zakresie podatku należnego zawierać będzie oznaczenia dotyczące wystąpienia specjalnych danych procedur wymienionych w § 10 ust. 4 pkt 1-13 ww. rozporządzenia.
Przykładowo oznaczenie:
MPP – dotyczyć będzie transakcji objętych obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności,
MR_UZ – dotyczyć będzie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy o VAT,
TP – dotyczyć będzie transakcji, w których zachodzą powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy.
Należy jak najszybciej dostosować programy księgowe do zmian w strukturach JPK.

Autor: Aleksandra Stokłosa, Bosetti Global Consulting

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin