BUSINESS EDU

Norma ISO 37001 w wersji polskiej

Kontynuując wątek naszej współpracy z Gruppo Strazzeri (patrz artykuł), z przyjemnością informujemy, że norma PN-ISO 37001:2017-05 została wydana w języku polskim.

W opublikowanym dokumencie określono wymagania i przedstawiono wytyczne do ustanowienia, wdrożenia, utrzymania, przeglądu i doskonalenia systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi. W normie ustalono wymagania i podano wytyczne dla systemu zarządzania, którego celem jest pomoc organizacji w zapobieganiu, wykrywaniu i reagowaniu na korupcję i uzyskanie zgodności z prawodawstwem antykorupcyjnym oraz z dobrowolnymi zobowiązaniami mającymi zastosowanie do działań organizacji.
System ten może być samodzielny lub zintegrowany z ogólnym systemem zarządzania oraz powinien uwzględniać następujące kwestie dotyczące działań organizacji:

– korupcja w sektorach: publicznym, prywatnym oraz non-profit;
– korumpowanie przez organizację;

– korumpowanie przez personel organizacji działający w imieniu organizacji lub na jej korzyść;

– korumpowanie przez partnerów biznesowych organizacji działających w imieniu organizacji lub na jej korzyść;

– korumpowanie organizacji;

– korumpowanie personelu organizacji w związku z działaniami organizacji;

– korumpowanie partnerów biznesowych organizacji w związku z działaniami organizacji;

– korumpowanie bezpośrednie i pośrednie (np. łapówka oferowana lub przyjmowana bezpośrednio lub za pośrednictwem strony trzeciej).

Autor: Barbara Chaczko, Kierownik Biura Projektów, Bosetti Global Consulting

 

 

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin