PODATKI

Nadchodzą zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych

tasse cambiamenti 2021

W dniu 30 listopada 2020 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Przedmiotowa ustawa wywołała burzliwą dyskusję, gdyż m.in. wprowadza opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych spółek komandytowych.

Czego konkretnie dotyczą zmiany ?
Ustawa zakłada, że spółka komandytowa w pierwszej kolejności będzie zobowiązana również do zapłaty podatku od uzyskanych dochodów na takich samych zasadach jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna czy komandytowo – akcyjna, a więc według stawki podstawowej 19% lub 9%, jeżeli jej przychód nie przekracza 2 mln euro. To oznacza, że spółka komandytowa w rzeczywistości zostanie podwójnie opodatkowana.

-Komplementariusz
W praktyce ma to wyglądać tak, iż komplementariusz spółki komandytowej będzie podlegał opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od dywidend. Przy czym w przypadku spółek o statusie małego podatnika podlegających 9% CIT, komplementariusz w momencie wypłaty dywidendy będzie musiał dopłacić fiskusowi brakujące 10 % CIT. W przypadku spółek opodatkowanych 19 % CIT dopłaty nie będzie.

-Komandytariusz
Jeśli zaś chodzi o zyski przypadające na komandytariusza miałyby podlegać podwójnemu opodatkowaniu. Ministerstwo Finansów zakłada, zwolnienie z podatku 50% przychodów komandytariusza ze spółki komandytowej – do wysokości 60 tys. zł w roku podatkowym, przy czym preferencja nie dotyczy komandytariuszy, którzy są wspólnikami lub członkami zarządu spółki występującej w roli komplementariusza.

Od kiedy miałyby zacząć obowiązywać nowe przepisy?
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Spółki komandytowe będą mogły wybrać czy zostaną objęte CIT-em od 1 stycznia czy od 1 maja 2021 r.

Autor: Katarzyna Szkałuba, Główna Księgowa, Bosetti Global Consulting

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin