BUSINESS FOCUS

Mazowsze, Śląsk i Dolny Śląsk – wielka trójka atrakcyjnych regionów do inwestowania w Polsce

Taki werdykt zapadł po analizach Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR) i Fundacji Konrada Adenauera zebranych w Raporcie „Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2015 r.”

Kryterium oceny regionów były:

 • dostępność transportowa,
 • zasoby i koszty pracy,
 • rynek zbytu,
 • infrastruktura gospodarcza,
 • infrastruktura społeczna,
 • bezpieczeństwo powszechne,
 • aktywności województwa wobec inwestorów.

W ostatecznym rozrachunku najatrakcyjniejsze okazało się

1) województwo śląskie – 0,85

2) mazowieckie – 0,51

3) dolnośląskie – 0,46.

Podregiony podzielono według atrakcyjności dla przemysłu, sektora usług i zaawansowanych technologii. W pierwszej kategorii na czele uplasował się teren tradycyjnie przemysłowy  – Górny Śląsk wraz z zachodnią
Małopolską. Jest tam wiele przedsiębiorstw produkcyjnych, odpowiednia infrastruktura transportowa oraz zasoby  ludzkie.  Następne w klasyfikacji podregion są: łódzki, wrocławski, poznański, bydgosko-toruński oraz stargardzki.

W kontekście działalności usługowej oraz badań i rozwoju najatrakcyjniejsze dla inwestorów są podregiony związane z metropoliami – warszawski, łódzki, katowicki, krakowski,  poznański, wrocławski. W nich inwestorzy znajdą  wysoko wykwalifikowanych pracowników, dobrą infrastrukturę oraz rynki zbytu. Metropolie przyciągają także przez swoją infrastrukturę kulturalną oraz ośrodki akademickie. Miasta te cechuje jednocześnie najlepiej rozwinięta infrastruktura teleinformatyczna oraz relatywnie wysoka dostępność w zakresie transportu pasażerskiego.

Atrakcyjność inwestycyjna na przestrzeni lat

Od lat i wielu raportów nic nie zachwiało pozycją województwa śląskiego. Z kolei mazowieckie i dolnośląskie utraciły część przewag. W żadnym z analizowanych aspektów nie nastąpiło jednak wyraźne pogorszenie. Dolnośląskie, w efekcie rozwoju infrastruktury transportowej na obszarze całego kraju, straciło jedynie część naturalnej przewagi wynikającej z położenia.

Jak podkreślają twórcy raportu, ocena atrakcyjności ma charakter względny. „Punktem odniesienia jest wartość średnia dla zbioru województw lub podregionów. To, że dla danej jednostki administracyjnej odnotowano wyniki gorsze niż w poprzednich edycjach raportu, nie musi oznaczać rzeczywistego pogorszenia atrakcyjności. Może to być efekt większej poprawy w innych regionach” – czytamy w raporcie.

 

Rady na przyszłość

Autorzy raportu podkreślają wagę współpracy wszystkich instytucji samorządowych w kreowaniu atrakcyjnego środowiska inwestycyjnego. Priorytety to:

 • działania promocyjne skierowane do potencjalnych inwestorów, np. strony internetowe, oferty inwestycyjne, uczestnictwo w imprezach targowo-wystawienniczych, punkt kontaktowy dla inwestorów,
 • skuteczniejsza promocja inwestycyjna koncentrująca się na znajomości swoich atutów i słabości oraz dopasowania oferty do oczekiwań konkretnych inwestorów,
 • oferowanie zachęt inwestycyjnych, np. udostępnienie lokalizacji w specjalnych strefach ekonomicznych, ulgi w podatkach lokalnych, poinformowanie o programach rządowych skierowanych do inwestorów,
 • zapewnienie sprawnej obsługi procesu inwestycyjnego, np. pomoc w kwestiach formalno-prawnych, wprowadzenie do środowiska gospodarczego regionu, pomoc w rekrutacji pracowników i szkoleniach,
 • zapewnienie sprawnej obsługi poinwestycyjnej, np. pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów inwestorów.

Materiał powstał na podstawie informacji prasowej IBnGR.

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin