PODATKI

“Konstytucja Biznesu” – pozytywne aspekty pakietu zmian rządowych

Mateusz Morawiecki, Minister Rozwoju i Finansów przedstawił dokument, który zawiera wiele rozwiązań ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Reguluje on stosunki na linii administracja publiczna – firma, wprowadza uproszczenia podatkowe i dokumentacyjne.

W skład pakietu wchodzi m.in. projekt ustawy Prawo przedsiębiorców ukierunkowany na poprawę relacji przedsiębiorców z administracją publiczną. Urzędy będa musiał kierować się określonymi zasadami przy rozpatrywaniu spraw, w których stroną są firmy. Przykładowo przedsiębiorca nie będzie musiał udowadniać swojej uczciwości, a wątpliwości co do okoliczności konkretnej sprawy będą rozstrzygane na jego korzyść.

  • Wśród proponowanych zmian są także ułatwienia w zakresie rozpoczynania działalności. Początkujący przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności. Po tym okresie, tak jak dotychczas, będą mogli korzystać przez 2 lata z tzw. małego ZUS-u. Ponadto działalność, której miesięczne przychody nie przekroczą 50% minimalnego wynagrodzenia nie będzie uznawana za działalność gospodarczą. Oznacza to, że osoby zajmujące się drobnym handlem czy sporadycznie udzielające korepetycji nie będą musiały rejestrować się w urzędzie i płacić comiesięcznych składek.
    Pakiet wprowadza liczne uproszczenia podatkowe. Zalicza się do nich:
  • likwidację wielu obowiązków dokumentacyjnych i informacyjnych w zakresie podatków dochodowych, 
  • uproszczenie i dookreślenie zasad rozliczania kosztów uzyskania przychodu,
  • ujednolicenie wzorów formularzy w zakresie podatków lokalnych (tj. w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym) oraz umożliwienie składania ich w formie elektronicznej,
  • obowiązek przechowywania sprawozdań finansowych firmy przez 5 lat, a nie, jak dotychczas, bezterminowo,
  • w podatku VAT, skrócenie do 120 dni okresu, po upływie którego wierzyciel ma możliwość skorzystania z ulgi na złe długi, jednocześnie w podatkach dochodowych wprowadzenie analogicznej ulgi.

W pakiecie zaproponowano również możliwość załatwiania wielu spraw urzędowych przez telefon, e-mail lub za pomocą innych środków komunikacji. Ponadto przedsiębiorca w kontaktach z urzędami będzie posługiwał się wyłącznie NIP, który stanie się również numerem identyfikacyjnym w rejestrze REGON. Numer REGON będzie stopniowo wycofywany z obrotu. Proces ten zostanie rozłożony w czasie.

Autor: Aleksandra Stokłosa

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin