PODATKI

Jakie zmiany w księgowości przyniesie 2024 r.

zmiany w księgowości 2024

W 2024 r. nie obędzie się bez zmian podatkowych i księgowych, które zostaną wdrożone na przestrzeni najbliższych miesięcy. Mają one duże znaczenie nie tylko dla osób pracujących w branży finansowej, ale również przedsiębiorców, ponieważ dotyczy ich część nowych regulacji. Poniżej przedstawiono zbiór przydatnych informacji, dzięki którym wszystko stanie się jasne.

1. Faktury ustrukturyzowane w KSeF

KSeF to system teleinformatyczny, który funkcjonuje od 2022 r. Do tej pory korzystanie z niego było dobrowolne. Od 1 lipca 2024 r. planowano nałożenie na większość podatników obowiązku do wystawiania faktur ustrukturyzowanych, jednak ta data obowiązku została odwołana – czekamy na ogłoszenie nowej daty.

Warto zaznaczyć, że korzystanie z KSeF nie jest skomplikowane – wystarczy wystawić fakturę (np. przy użyciu dotychczasowego programu księgowego), a następnie wysłać do KSeF. Plik w odpowiednim formacie będzie znajdował się w systemie, co umożliwia nabywcy jego pobranie. Dołączenie do KSeF wymaga posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego, kwalifikowanej pieczęci elektronicznej lub tokenu (wygenerowanego przez Krajowy System e-Faktur).

2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Do prowadzenia ksiąg rachunkowych zobowiązane sę podmioty, których przychody netto za poprzedni rok obrotowy wyniosły minimum 2 000 000 euro (w przeliczeniu na zł). Zapis ten dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz przedsiębiorstwa w spadku (wymagana zgodność z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r.). Wspomniana kwota przeliczana jest na polską walutę w oparciu o średni kurs ogłoszony przez NBP pierwszego dnia roboczego października roku poprzedzającego rok obrotowy.

Zgodnie z powyższą zasadą limit decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych jest niższy aż o 436 200 zł (w porównaniu z rokiem ubiegłym). W przeliczeniu na polską walutę wynosi on 9 218 200 zł.

3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Kolejna istotna zmiana dotyczy limitów dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ta forma rozliczenia dostępna jest dla podatników, który w poprzednim roku podatkowym uzyskali przychody z samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej nieprzekraczające 2 000 000 euro lub przychody wyłącznie z działalności realizowanej w formie spółki, przy czym łączne przychody wszystkich wspólników z tej działalności nie mogły przekroczyć 2 000 000 euro.

Do przeliczenia euro na złotówki wykorzystywany jest średni kurs ogłoszony przez NBP w pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy. W 2024 r. obowiązują następujące limity: 9 218 200 zł dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz 921 820 zł dl kwartalnego rozliczenia ryczałtu. W 2023 r. obowiązywały kwoty 9 654 400 zł oraz 965 440 zł.

4. Podatek minimalny CIT

Podatek minimalny pojawił się w ustawie CIT dnia 1 stycznia 2022 r., jednak został on zawieszony z uwagi na trudną sytuację polityczno-gospodarczo. Od 2024 r. opodatkowani zostaną podatnicy CIT w Polsce (od całości dochodów) oraz podatkowe grupy kapitałowe o niskiej dochodowości lub ponoszące straty. Wyjątkowo traktowani są podatnicy, których nowy rok podatkowy nie rozpoczął się 1 stycznia.

Minimalny podatek będą musieli zapłacić podatnicy CIT, którzy ponieśli stratę z działalności operacyjnej lub osiągnęli udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych, w przychodach innych niż z zysków kapitałowych w wysokości nie większej niż 2% (wskaźnik rentowności) – zgodnie z art. 24ca ust. 1 ustawy o CIT.

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin