COVID 19

Instytucje europejskie kontra COVID-19. Pomoc dla Polski

Unijni ministrowie finansów zdecydowali 5 marca o zawieszeniu przepisów budżetowych, aby ułatwić poszczególnym krajom walkę z pandemią. W ślad za tym 20 marca Komisja Europejska zgłosiła pomysł uruchomienia klauzuli korekcyjnej do paktu stabilności i wzrostu. Nie oznacza ona zawieszenia procedur, ale da instrument Komisji Europejskiej i Radzie Europejskiej skoordynowanie działań w ramach paktu nie bacząc na zobowiązania budżetowe. Wszelkie wydatki państw członkowskich na walkę ze skutkami pandemii będą wyłączone spod unijnych reguł paktu stabilności i wzrostu.

Jest to szczególnie ważne dla sektorów, które zostaną najbardziej dotknięte kryzysem, jak np. transport i turystyka. Pomoc narodowa dla firm będzie mogła obejmować ulgi podatkowe, gwarancje publiczne na pożyczki, gwarancje eksportowe, zniesienie kar za opóźnienia w realizacji zamówień publicznych, krótkoterminowe wsparcie pracy, przedłużenie zasiłku chorobowego, zasiłku dla bezrobotnych, odroczenie płatności podatku dochodowego.

Unia opracowała także dokument “Coronavirus Response Investment Initiative (Inicjatywa Inwestycyjna w Reakcji na Koronawirusa)”, który określa priorytety pomocowe w walce z negatywnym wpływem pandemii na gospodarki krajów UE. Z funduszu o ogólnej wartości 37,3 mld euro (o wartości 1 proc. PKB w 2020 roku) Polska otrzyma 7,4 mld euro. To największa kwota, która wynika z faktu, iż Polska jest największym beneficjentem polityki spójności,a to od jej środków i budżetu na lata 2014-2020 jest uzależniona wielkość pomocy finansowej w przypadku koronawirusa.
Hiszpania otrzyma 4,1 mld euro, Włochy – 2,3 mld euro, Węgry – 5,6 mld euro, Rumunia – 3 mld euro.
Pieniądze mają zostać przeznaczone m.in. na:
 – zakup respiratorów, sprzętu szpitalnego, masek
– krótkoterminowe programy zatrudnienia
– wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, które ucierpiały z powodu epidemii
W trybie pilnym Polska ma otrzymać 1,125 mld euro.
Dodatkowo Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) ogłosił budżet 40 mld euro na wsparcie. Kraje będa mogły przeznaczyć te fundusze na kredyty pomostowe, wsparcie płynności i kapitału obrotowego MŚP i spółek o średniej kapitalizacji.

Źródło: PAP

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin