COVID 19

Instrukcja: co zrobić, jeśli koronawirus wystąpił w zakładzie pracy?

Konfederacja Lewiatan, polska organizacja biznesowa, reprezentująca interesy pracodawców w Polsce i Unii Europejskiej przygotowała szereg wskazówek dla pracodawców, które wspierają ich w ochronie swoich zakładów pracy. Co radzą eksperci na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego?

Krok 1: Należy skontaktować się z najbliższą powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną (PSSE) i poinformować o zaistniałej sytuacji.  To Sanepid ma obowiązek skontaktować się z firmą, ale ze względu na nadzwyczajne obłożenie pracą, warto samemu przyspieszyć ten kontakt.

Krok 2: Należy poinformować pracowników o diagnozie i ustalić, które osoby miały bezpośredni kontakt z zakażonym w okresie występowania u niego objawów choroby (kaszel, gorączka, duszności).

Kwarantanna – kogo dotyczy i jak ją zorganizować?

Krok 3: Należy określić osoby, które miały kontakt z osobą zakażoną. Istotne jest, że:
· sanepid określi dokładnie okres, w którym kontakt był groźny i poprosi o ograniczenie listy wyłącznie do osób, które miały kontakt z chorym,
· potrzebna jest informacja o rodzaju kontaktu (np. spotkanie, praca w jednym pokoju, wspólny lunch, korzystanie ze wspólnej kuchni, toalety itp.).

Krok 4: Lista osób z kontaktu dla Sanepidu powinna zawierać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu (najlepiej komórkowego), ewentualnie inne dane kontaktowe, opis formy kontaktu z osobą zakażoną. Taką listę należy przekazać do najbliższej placówki oraz poinformować o podjętych dotąd zabezpieczeniach. 

Krok 5: Do Sanepidu należy ocena ryzyka i zdecyduje o zarządzeniu kwarantanny domowej u wybranych osób. Za kontakt z nimi odpowiada Sanepid. Zalecany okres kwarantanny domowej to 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą zakażoną. Kwarantanna obejmuje wszystkich członków rodzinny wytypowanych osób.

Krok 6: Warto zarządzić profilaktycznie dezynfekcję miejsca pracy. Zlecenia i opłaty dezynfekcji dokonuje przedsiębiorca samodzielnie. 

Krok 7: Rozważ zamknięcie miejsca pracy lub ograniczenie obsady do minimum i przejście na pracę zdalną, przynajmniej do czasu dezynfekcji. Osoby, które miały bezpośredni kontakt z zakażonym i członkowie ich rodzin, powinny podjąć kwarantannę domową, jeszcze przed otrzymaniem decyzji sanepidu.

Krok 8:  Rozważ zaoferowanie wsparcia osobom objętym kwarantanną domową w zakresie zaopatrzenia w żywność i inne niezbędne produkty. Sanepid dopuszcza dostawy „pod drzwi” bez osobistego kontaktu.

Krok 9: Poinformuj pracowników, żeby mierzyli sobie temperaturę i obserwowali, czy nie występują u nich objawy. W przypadku wystąpienia objawów, powinni natychmiast skontaktować się z właściwymi służbami, zgłosić się do testów do Sanepidu lub na oddział zakaźny szpitala.

Krok 10:  Należy pamiętać i upewnić się, aby wszyscy pracownicy wiedzieli, że OSOBY, KTÓRE NIE MAJĄ OBJAWÓW, NIE POWINNY ZGŁASZAĆ SIĘ DO TESTÓW. Zostaną odesłane bez ich wykonania, a zwiększą ryzyko zachorowania.

Osoby niewskazane do kwarantanny, nie muszą powstrzymywać się kontaktu z innymi ani ograniczać takiego kontaktu w przypadku członków rodzin. Dla bezpieczeństwa warto jednak zalecić im podjęcie działań prewencyjnych. Nie mają też obowiązku informowania przedszkoli, szkół i innych instytucji.

Według Sanepidu mydło i ciepła woda uszkadza otoczkę lipidową i skutecznie neutralizuje wirusa. Osoby stosujące się do wskazań higienicznych znacząco ograniczyły więc ryzyko zakażenia.

KOGO INFORMOWAĆ I W JAKI SPOSÓB?
Warto poinformowanie partnerów i inne instytucje współpracujące z firmą, w szczególności te, które uczestniczyły w spotkaniach z udziałem Twoich pracowników, ale pamiętaj, że ryzyko dotyczy tylko bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną. Bądź rzeczowy.

Źródło: Konfederacja Lewiatan, www.businessinsider.pl

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin