BUSINESS EDU

Inkubatory przedsiębiorczości

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego (w skrócie AIP UO), niemal 70% studentów zastanawia się nad prowadzeniem własnej firmy – obecnie lub w przyszłości.

“Absolwent z wieloletnim doświadczeniem”
Otrzymując dyplom ukończenia studiów, absolwent wie, że już wkrótce zderzy się z rynkiem pracy. Choć posiada już wiedzę teoretyczną, zazwyczaj nie ma długiego doświadczenia w pracy w zawodzie.
Aby pomóc studentom rozpocząć swoją karierę, uczelnie często powołują jednostki wspierające absolwentów wkraczających na rynek pracy. Podobnie postąpił Uniwersytet Opolski tworząc dwie jednostki: Akademickie Centrum Karier (które pomaga nawiązywać kontakty z pracodawcami) oraz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (który wspiera przy rozpoczynaniu własnej działalności).
Inkubatory przedsiębiorczości pozwalają przełamać barierę braku doświadczenia świeżo upieczonych absolwentów i pomagają im postawić pierwsze kroki w świecie biznesu. Informują, doradzają, szkolą. W jaki sposób? Przedstawiamy to na przykładzie AIP UO.

Czy chcesz założyć własną firmę?
Studenci dostrzegają wiele zalet w prowadzeniu własnej firmy, jednak powstrzymuje ich przed tym szereg obaw. Do najczęstszych należą: brak własnych środków finansowych, obawa przed porażką, nadmierna biurokracja, brak wiedzy o prowadzeniu firmy.
Z badania wynika, że częściej założenie firmy planują studenci, którzy wysoko oceniają swoje kompetencje miękkie (np. kreatywność, przedsiębiorczość, zdolności menedżerskie, dobra organizacja czasu pracy). Osoby, które są pewne swoich umiejętności, w mniejszym stopniu obawiają się ryzyka – wiedząc, że potrafią poradzić sobie w różnych sytuacjach.
Dlatego też AIP UO organizuje warsztaty z kompetencji miękkich (np. wystąpienia publiczne, negocjacje, kontakty z mediami), które będą przydatne przy prowadzeniu firmy.

Wsparcie na początku
AIP UO zaprasza również studentów na szkolenia dotyczące zakładania działalności gospodarczej. Dzięki temu zawiłości biurokratyczne przestają być przeszkodą przy starcie biznesu. W trakcie szkoleń mówimy również o możliwościach zdobycia środków finansowych oraz z jakimi kosztami należy się liczyć.
Gdy student podejmie decyzję o własnej działalności, rozpoczynamy pracę indywidualną w formie doradztwa. Pomagamy konkretnym osobom w efektywnym zaplanowaniu swojej działalności. Podpowiadamy również, jak wypełnić dokumenty niezbędne do zdobycia dofinansowania.

Wsparcie dla przedsiębiorców
Wsparcie AIP UO nie kończy się wraz z zarejestrowaniem działalności. Wręcz przeciwnie, studenci-przedsiębiorcy wciąż mogą korzystać z indywidualnego doradztwa, dostosowanego do ich potrzeb. Nawiązaliśmy współpracę z pracownikami Wydziału Ekonomii, którzy pomagają nam w bardziej złożonych przypadkach.
Co więcej, osoby prowadzące lub planujące założyć własną firmę mogą wynająć biurko w ramach coworkingu. Dla studentów i absolwentów UO przewidziane są preferencyjne stawki. Dzięki temu mogą już prowadzić biznes, nawet bez znacznych środków finansowych.
AIP UO zorganizowało również szereg spotkań networkingowych pod nazwą SpeedUp Business, na które zaprosiło studentów i przedsiębiorców z Opolszczyzny. Takie spotkania są niezwykle cenne dla nawiązywania kontaktów biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami. W trakcie każdego spotkania odbywało się szkolenie, prowadzone przez eksperta w danej dziedzinie (np. podatki lub możliwości pozyskania dofinansowania).
Inkubator pomaga postawić pierwsze kroki w świecie biznesu. Nie zastępuje wiedzy uzyskanej w trakcie studiów, ale uzupełnia ją o element praktyczny.

Autor: Izabela Kajstura – p.o. Z-ca Dyrektora Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego. W pracy zajmuje się tematami związanymi z przedsiębiorczością studentów Uniwersytetu Opolskiego. 

***

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego (AIP UO) jest jednostką ogólnouczelnianą. Naszym celem jest wspieranie przedsiębiorczości, nawiązywanie współpracy między nauką i biznesem, rozwój kompetencji studentów w zakresie przedsiębiorczości. Oferujemy m.in. wynajem powierzchni biurowych (coworking) i doradztwo. Organizujemy szkolenia podnoszące umiejętności studentów UO, a także organizujemy spotkania networkingowe pod nazwą SpeedUp Business.

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin