BUSINESS EDU

Gospodarka cyrkularna priorytetem UE

gopodarka obiegu zamkniętego

Do 2030 roku kraje UE muszą dostosować się do wymogów gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ), która zakłada optymalne wykorzystanie odpadów i surowców naturalnych. Przewiduje się, że nowy model pomoże firmom zmniejszyć koszty działalności, a w skali UE przyniesie 600 mld euro oszczędności i stworzy 2 mln nowych miejsc pracy. Celem decydentów jest zmiana konsumpcji na bardziej świadomą i odpowiedzialną, w której racjonalniej gospodarujemy zasobami i oszczędzamy energię.

Koncepcja gospodarki obiegu zamkniętego traktuje surowce, materiały i produkty jako elementy, które mają zostawać w gospodarce jak najdłużej, a odpady jako surowce wtórne, które można przetworzyć i ponownie wykorzystać. Jest to diametralna zmiana po gospodarce linearnej, która zakłada produkcję, zużycie i wyrzucanie. Odpady są uważane co najwyżej za ostatni etap cyklu życia produktu.

Nowe prawo w UE od 2030 r.
Na mocy pakietu odpadowego przyjętego przez Radę UE do 2030 roku państwa członkowskie UE są zobowiązane osiągnąć poziom 75 proc. recyklingu odpadów opakowaniowych, 65 proc. odpadów komunalnych oraz ograniczyć składowanie odpadów do maksymalnie 10 proc. i nie składować żadnych odpadów nadających się do recyklingu lub odzysku. Wprowadzono także tzw. system rozszerzonej odpowiedzialności producentów, który przenosi odpowiedzialność (również finansową) za zarządzanie odpadami, które powstają po produktach także na producentów.

Oszczędność dla biznesu i planety
Gospodarka obiegu zamkniętego jest próbą walki z degradacją środowiska i narastającego problemu wyczerpywania się surowców naturalnych, wzrostu ich cen. Parlament Europejski przewiduje, że przejście na gospodarkę obiegu zamkniętego przyniesie europejskim przedsiębiorstwom 600 mld euro oszczędności, przyczyni się do zredukowania odpadów oraz emisji gazów cieplarnianych o 2–4 proc. rocznie i powstania w UE 2 mln nowych miejsc pracy.

Ekologiczne nastroje Polaków
Z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Stena Recycling wynika, iż trzech na czterech Polaków w ogóle nie zetknęło się z pojęciem GOZ – ponad 40 proc. nigdy o nim nie słyszało, a 30 proc. nie wie, czy je zna. Spośród Polaków, którzy słyszeli o GOZ (29 proc.), najwięcej osób kojarzy ten termin głównie z kwestiami ekologicznymi.

Optymizmem nastraja fakt, że proekologiczne działania cieszą się coraz większą popularnością wśród Polaków. Odpady segreguje 74 proc. przepytanych osób, 71 proc. – oszczędza energię w domu lub miejscu pracy; dla 68 proc. ważne jest oszczędzanie wody i nie marnowanie jedzenia (67 proc.). Ponad połowa Polaków minimalizuje także liczbę odpadów, używając produkty wielokrotnego użytku (54 proc.) lub unikając korzystania z jednorazowych reklamówek w trakcie zakupów (52 proc.).

W celu popularyzowania idei gospodarki cyrkularnej powstał konkurs Stena Circular Economy AwardLider Gospodarki Obiegu Zamkniętego. To pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce dedykowane biznesowi i środowisku akademickiemu. Projekt jest skierowany do kreatywnych studentów oraz firm, które mogą się pochwalić dobrymi praktykami.
IKEA Retail jest jednym z tegorocznych finalistów z wyróżnieniem za projekt „Przyda się!”, który ma zwrócić uwagę na liczbę i wartość posiadanych przez ludzi przedmiotów, często zapomnianych. To dla tych skarbów, ukrytych na strychach, piwnicach i w pawlaczach stworzono wirtualną galerię. Ikea w ramach projektu służy pomocą z szeregiem wskazówek, co zrobić, by zapomnianym przedmiotom podarować kolejne życie, np. poprzez naprawę, przerabianie lub przekazywanie innym.
Źródło: materiały prasowe Biznes.Newseria.pl

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin