BUSINESS FOCUS

Odpowiedzialność społeczna biznesu zwiększa konkurencyjność firmy

csr w firmie

Obecnie coraz częściej przedsiębiorcy stawiają na odpowiedzialny sposób funkcjonowania firmy. Dotyczy to zarówno przestrzeni ekonomicznej, społecznej jak i przyrodniczej. Tego typu działania mają na celu wspieranie budowania reputacji firmy, kreowania odpowiedniego, założonego wizerunku. W perspektywie długofalowej mają prowadzić do wzrostu wartości i tym samym do poprawy jej konkurencyjności. Przyjrzyjmy się zatem nieco bliżej, czym jest odpowiedzialność społeczna biznesu? W jaki sposób można skutecznie realizować program CSR w firmie?

Co przedsiębiorstwom daje CSR – Corporate Social Responsibility?

Corporate Social Responsibility (CSR), czyli społeczna odpowiedzialność biznesu to strategia zarządzania, która zakłada, że przedsiębiorstwo w swoich działaniach będzie uwzględniało m.in. interesy społeczne, aspekty środowiskowe czy też relacje z pracownikami. Czemu takie działania mają służyć? Otóż, wszystkie tego typu dobrowolne inicjatywy, związane z wdrożeniem zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego, kształtują wizerunek firmy. Ponadto, wpływają na wzrost konkurencyjności danego przedsiębiorstwa.

„Bosetti Global Consulting jest partnerem projektu “Działaj odpowiedzialnie – postaw (na) ule”. Posiadamy własny ul, dzięki takiemu wsparciu w środowisku pojawi się nawet 60 000 nowych pszczół. Zależy nam na naszej planecie, dbamy o nią w codziennych czynnościach, ale chcemy zrobić coś więcej” – mówi Fabrizio Bosetti, członek zarządu.

Przedsiębiorcy są świadomi tego, że ich biznes wpływa nie tylko na samych kontrahentów, ale również na otoczenie, w którym prowadzona jest działalność. Co za tym idzie, absolutnie nie wolno ignorować opinii publicznej. Ma ona wielki wpływ na każdą firmę, dlatego należy uwzględnić ją w codziennej pracy. Stąd wynika potrzeba prowadzenia polityki społecznej odpowiedzialności biznesu, czyli działań nastawionych na społeczeństwo i środowisko.

Jak skutecznie wykorzystać strategię odpowiedzialności społecznej biznesu?

Polityka społecznej odpowiedzialności biznesu zakłada sięganie po różne narzędzia. I tak, międzynarodowe koncerny skupią się raczej na globalnym aspekcie CSR. Z kolei firmy o mniejszym zasięgu mogą koncentrować swoje działania na polityce lokalnej – np. włączać się w codzienne życie mieszkańców i nawiążą współpracę z lokalnymi władzami. Działania integrujące dobro firmy z potrzebami społecznymi, zawsze powinny być podejmowane w zgodzie z zasadami etycznymi, prawami pracowników oraz prawami człowieka, z uwzględnieniem potrzeb społecznych i środowiskowych. A zatem, CSR jest oparta na dialogu i poszukiwaniu korzystnych rozwiązań dla obu stron.

Jakie działania mogą podejmować firmy w ramach CSR?

Strategia CSR w firmie może przybierać różne formy współpracy. Wśród najwartościowszych pod względem socjalnym lub środowiskowym warto wskazać:

  • podjęcie działań nakierowanych na profilaktykę zdrowotną pracowników,
  • utworzenie funduszu na rzecz pracowników i ich rodzin na cele edukacyjne czy też kulturalne,
  • wsparcie działań ekologicznych, chociażby poprzez prowadzenie odpowiedzialnej polityki gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwie,
  • przekazanie części zysków na działania ekologiczne, np. na wsparcie akcji związanych z sadzeniem drzew i krzewów w regionie, czy tworzeniem zielonych stref relaksu dla mieszkańców,
  • regularne wspieranie lokalnych akcji charytatywnych, np. związanych z fundowaniem stypendiów dla dzieci z najuboższych rodzin.

“Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowań do Energy Industry Mixer III, którego głównym zagadnieniem jest pozyskiwanie energii z materiałów wtórnych – recyklingu i biomasy. Naszymi gośćmi będą samorządy – przedstawiciele miast i gmin. Chcemy wspólnie znaleźć korzystne rozwiązania w produkcji energii” – mówi Enrico Ciullo, koordynator wydarzenia.

CSR w firmie – o czym warto pamiętać?

To tylko niektóre przykłady działań, jakie mogą być podejmowane przez firmy w ramach CSR i które mogą odmienić ich wizerunek. Należy jednak pamiętać o tym, że zawsze powinny mieć one charakter długofalowy. Wymaga to zaangażowania i  wiele nakładów pracy. Co więcej, każde działanie, podjęte w ramach polityki odpowiedzialności społecznej biznesu, powinno być dokładnie przemyślane. Warto zadbać też o to, by było spójne z koncepcją i przede wszystkim wiarygodne. Tylko takie działania pozytywnie wpłyną na wizerunek firmy i przyniosą spodziewane korzyści.

A zatem, skuteczne i dobrze przemyślane działania, podejmowane w ramach CSR, sprzyjają tworzeniu profesjonalnego wizerunku firmy, jako instytucji rzetelnej i godnej uwagi. Niewątpliwie przekłada się to na wzrost zysków przedsiębiorstwa.

Interesuje Cię ta tematyka? Dowiedz się więcej! Polecamy nasz artykuł: Kreowanie wizerunku firmy – jak zyskać dobrą opinię u potencjalnych klientów?

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin