PODATKI

Biała lista w 2020 roku – nowe obowiązki i odpowiedzialność dla przedsiębiorców

Korzystanie z “Białej listy” udostępnionej przedsiębiorcom od 1 września 2019 r., wraz z nowym rokiem staje się obowiązkowe dla wielu firm. Wykaz zawiera określone przydatne informacje o przedsiębiorcach będących podatnikami VAT, zawiera również numery rachunków bankowych przedsiębiorstw.

Od 1 stycznia 2020 r. dokonanie płatności wynikającej z otrzymanej faktury wystawionej przez podatnika VAT czynnego (dotyczącej transakcji na kwotę powyżej 15.000 zł) na inny rachunek niż ujawniony na „białej liście” naraża podatnika na negatywne konsekwencje podatkowe w postaci:
– braku możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu (lub konieczności zwiększenia przychodów w PIT/CIT),
– odpowiedzialności solidarnej w podatku VAT.

Negatywne skutki podatkowe można wyłączyć poprzez zawiadomienie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o dokonaniu płatności na rachunek inny, niż zawarty w „wykazie” w terminie 3 dni od dokonania takiej płatności. Zgłoszenia takiego należy dokonać na druku ZAW-NR.
Jak wyjaśnia MF zwolnione z obowiązku weryfikacji białej listy są płatności dokonywane na rachunek bankowy komornika lub organu egzekucyjnego, a także dokonywane przez ubezpieczycieli na rzecz podmiotów trzecich likwidujących szkody. Również uregulowanie płatności kartami płatniczymi lub przez system PayPlay, PayU czy DotPay nie jest „płatnością dokonywaną przelewem” w skutek czego przy tego rodzaju transakcjach również, podatnik nie musi dokonywać weryfikacji na jaki rachunek zostały przelane jego środki.
Przedsiębiorcy powinni też zwrócić uwagę, iż w przypadku wzajemnych potrąceń wierzytelności do obliczenia wysokości limitu 15.000 zł, który nakłada obowiązek dokonania bezgotówkowej płatności należy przyjąć całą wartość wierzytelności, a nie kwotę pozostałą po potrąceniu.

W przypadku zapłaty na rzecz kontrahenta zagranicznego z tytułu WNT, Importu usług czy importu towarów w sytuacji gdy kontrahent ten dla danej transakcji nie posługuje się polskim numerem NIP, również nie mają zastosowania przepisy dotyczące płatności na rachunki zamieszczone w „Wykazie”
Pamiętać należy również dokonując płatności zaliczek lub płatności w ratach, że limit 15 000 zł dotyczy całej płatności, a nie pojedynczej transakcji. W związku z tym, nawet jeżeli z dostawcą towaru lub usługi zostanie ustalona płatność ratalna lub w formie zaliczek, to sposób uiszczenia zapłaty powinien być zależny od wysokości łącznej sumy transakcji (kwoty brutto).

Autor: Katarzyna Szkałuba, Główna Księgowa, Bosetti Global Consulting

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin