BUSINESS FOCUS

Polskie PKB w 2016 roku – prognozy instytucji finansowych

Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje wzrost gospodarczy w Polsce na rok 2016 na poziomie 3,5 proc., czyli taki sam jak w 2015 roku. Polskie bezrobocie ocenia się na 7,2 proc., inflację na 1 proc. Dla porównania wzrosty w strefie euro na 2016 r., MFW szacuje na 1,6 proc. Z kolei w USA – 2,8 proc.

Gospodarka światowa

Według ekspertów MFW w 2016 r. spowolnią Chiny, których gospodarka wzrastać będzie na poziomie 6,3 proc. Jako główne ryzyka dla stabilności rynku wymieniono niższe ceny ropy i innych surowców, ostrzejsze niż się spodziewano spowolnienie Państwa Środka, szkodliwe zmiany cen aktywów i wzrost zmienności na rynkach, również dalsze umocnienie dolara i wzrost napięć geopolitycznych na Ukrainie, Bliskim Wschodzie czy części Afryki, co mogłoby osłabić nastroje. Wzrost światowy osiągnie poziom 3,6 proc. Wzrost w strefie euro propognozuje sie na niskim poziomie, a delikatne ożywienie może być spowodowane niskimi cenami ropy naftowej i deprecjacją euro.

Co na to OECD?

Poprawa na rynku pracy, wzrost płac, wzrost inflacji i PKB niższy, bo na poziomie 3,4 proc. – tak ocenia sytuację Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w listopadowym raporcie. Wzrost wspiera dobra dynamika inwestycji i konsumpcji stymulowana przez inwestycje strukturalne finansowane ze środków unijnych. Drobne spowolnienie spowodowane będzie zmianą perspektywy budżetowej Unii Europejskiej.

OECD przewiduje wzrost stóp procentowych NBP pod koniec 2016 r. Ma to znormalizować politykę pieniężną, choć zaleca się ostrożność w celu podtrzymania stabilności napływów kapitałów przy jednocześnie mocno luźnej polityce pieniężnej w strefie euro.

Deficyt finansów publicznych w 2016 r. ma osiągnąć 2,8 proc., a zatem tyle samo co w 2015 r., by w 2017 r. zejść do 2,4 proc. PKB. Doradza się ograniczenie wydatków, aby z niską inflacją i słabszym wzrostem dochodów, podtrzymać jednak obniżanie deficytu. Jednym ze sposobów może być odłożenie w czasie powrotu do niższych stawek VAT, wcześniej przewidziane na 2017 r. oraz działania wzmacniające ściągalność podatków.

 

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin