PODATKI

Karty paliwowe nie zawsze uprawniają do odliczenia VAT

karta paliwowa VAT

W dniu 15 maja 2019 r. zapadł bardzo ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczący podatku od towarów i usług od zakupów przy użyciu kart paliwowych. Orzeczenie może całkowicie zmienić dotychczasowy sposób rozliczeń. Unijny Trybunał uznał, że ani emitenci kart paliwowych, ani ich klienci kupujący benzynę lub olej napędowy na stacji nie mogą odliczać podatku VAT zawartego w cenie paliwa, jeśli emitent refakturuje paliwo na korzystającego z karty i pobiera za to opłatę. Uzasadniając, iż w takiej sytuacji emitent udostępniający klientom karty paliwowe nie sprzedaje paliwa, tylko świadczy usługę finansową (kredytową), która jest zwolniona z podatku VAT Wyrok TSUE nie dotyczy kart wystawianych przez koncerny paliwowe. Nie dotknie więc ani koncernów, ani podatników, którzy korzystają z kart paliwowych wystawianych przez takie koncerny. Gdyż w takiej sytuacji nie występuje pośrednik, którego świadczenie mogłoby nie zostać sklasyfikowane jako dostawa. Koncern dokonuje sprzedaży, doliczając poszczególne tankowania do rachunku i wystawia na koniec umówionego okresu rozliczeniowego fakturę zbiorczą. Rzeczywisty nabywca, czyli posiadacz karty, otrzymuje fakturę na zakup paliwa opodatkowanego VAT, co uprawnia go do dokonania odliczenia w przypadku spełnienia pozostałych warunków wymienionych w ustawie. Ostatecznie o możliwości odliczenia VAT będzie zatem decydował charakter zawartej umowy. Z jej treści może wynikać faktyczna rola firmy pośredniczącej w łańcuchu dostaw.

O zasadach rozliczeń decydować będą łącznie takie kwestie wynikające z zawartych umów, jak:
· Ustalanie ceny paliwa bezpośrednio przez emitenta,
· Udzielanie rabatów (ilościowych, procentowych) przez emitenta,
· Rozpatrywanie i zgłaszanie reklamacji co do jakości i zasad wydawania paliwa do emitenta,
· Kwestia limitów tankowania ustalana z emitentem,
· Ustalenie punktów wydania paliwa i realizacji karty,
Zatem przedsiębiorcy celem zabezpieczenia swoich interesów powinni przeanalizować treść zawartych umów z leasingodawcami lub firmami flotowymi, czy spełniają one kryteria usługi kredytowej czy też nie.

Autor: Katarzyna Szkałuba, Główna Księgowa, Bosetti Global Consulting

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin