PODATKI

Zmiany w raportowaniu księgowym – Jednolity Plik Kontrolny

Z dniem 1 lipca 2016 r. wejdą w życie przepisy dotyczące obowiązkowego raportowania do fiskusa danych księgowych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Jakie modyfikacje wprowadza nowe prawo w systemach księgowych? Zapraszamy do lektury!

Kto będzie zobowiązany do wytwarzania JPK?

Zgodnie z nowymi regulacjami od 1 lipca 2016 r. obowiązek raportowania danych w formacie JPK będzie dotyczył firm, które w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 o  swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.),  są uznawane za dużych przedsiębiorców, prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych. Z kolei mali i średni przedsiębiorcy, prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, będą przekazywali dane w formacie JPK fakultatywnie do końca czerwca 2018 r. Jednak od lipca 2018 r. obowiązkiem przekazywania danych w postaci JPK będzie objęty już każdy przedsiębiorca prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych.

Co z mikroprzedsiębiorcami?

Przepisy ustawy nie regulują bezpośrednio obowiązków mikroprzedsiębiorców. Może to zatem oznaczać, że będą i oni mieli obowiązek przedkładać organom podatkowym dane w jednolitym formacie JPK. Jednak zakładając racjonalność ustawodawcy można uznać, że będzie to także fakultatywne do końca czerwca 2018 r.

Kiedy Urząd Skarbowy puka do drzwi

Urzędnicy mogą od nas zażądać danych w formacie JPK w czasie czynności sprawdzających (kontrole krzyżowe), kontroli podatkowych, postępowania podatkowego i kontrolnego. Może chodzić o przekazanie całości lub części ksiąg oraz dowodów księgowych, z uwzględnieniem rodzaju ksiąg podatkowych (np. ewidencje VAT) oraz okresu, którego dotyczą. Przekazywane dane mają mieć postać elektroniczną odpowiadającą określonej strukturze logicznej, opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. 

Projekty struktur logicznych JPK zostały podzielone na siedem kategorii, tj.:

1 – księgi rachunkowe,

2 – wyciągi bankowe,

3 – magazyn,

4 – ewidencje zakupu i sprzedaży VAT,

5 – faktury VAT,

6 – podatkowa księga przychodów i rozchodów,

7 – ewidencja przychodów.

W każdej strukturze znajdują się dane identyfikujące podatnika, jego system księgowy oraz producenta oprogramowania, za pomocą którego wytworzono JPK. Każda struktura obejmuje też dane specyficzne dla danego podatku, stawki podatku, numery indentyfikacyjne na potrzeby rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych w VAT czy też kwoty przychodów na potrzeby podatków dochodowych, a także informacje identyfikujące kontrahentów oraz dokumenty.

 

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin