PRAWO

Zmiana prawa upadłościowego od stycznia 2016 r. wprowadza większą odpowiedzialność prokurentów

Nowelizacja przewiduje 30 dni, od dnia powstania podstaw do ogłoszenia upadłości, na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, a nie jak wcześniej 14 dni. Wprowadza także nową definicję stanu niewypłacalności oraz rozszerzenie obowiązków prokurenta.

Do tej pory to zarząd był przede wszystkim odpowiedzialny za złożenie wniosku o upadłość lub postępowanie restrukturyzacyjne. Od 1 stycznia 2016 r. obowiązek ten spadł także na prokurentów – komentuje Katarzyna Długaszek, kierownik Działu Prawnego Bosetti Global Consulting.

Obecnie prokurent ponosi także odpowiedzialność za długi przedsiębiorstwa jako osoba, która ma prawo do prowadzenia spółki i reprezentowania jej. Dotyczy go także zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku niedotrzymania terminu na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Nowela dotyczy zatem prokurentów i członków zarządu spółek osobowych, akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółek osobowych w kwestiach związanych z przepisami prawa upadłościowego, podatkowymi, zobowiązaniami wobec ZUS.

W razie kłopotów z wypłacalnością spółki, odpowiedzialność osób zarządzających firmą nieoficjalnie może być trudna do wykazania. Ogranicza się ona do przyczynienia się do niezłożenia przez właściwie osoby wniosku o ogłoszenie upadłości spółki w terminie. Jednak zawsze pozostaje ryzyko wykluczenia z życia gospodarczego z powodu zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, zakazu członkostwa w zarządzie lub radzie nadzorczej w przedsiębiorstwach i fundacjach.

Większa elastyczność przepisów dla dłużnika
Nowela łagodzi dotychczasowe przepisy dotyczące składania wniosku o upadłość. Do tej pory przedsiębiorca – dłużnik miał 14 dni od drugiej niezapłaconej w terminie faktury na zgłoszenie niewypłacalności. Obecnie jest to 30 dni.

Inaczej rozumiemy też stan niewypłacalności. Domniemujemy, że występuje on, gdy zaległości finansowe mają miejsce dłużej niż 3 miesiące lub dłużnik zalega przez 2 lata na kwotę większą niż wartość jego majątku.
Procedura zgłoszenia upadłości może iść w parze z otworzeniem postępowania restrukturyzacyjnego (więcej na ten temat pod linkiem), którego powodzenie jednak jest uzależnione od tempa prac sądu, stąd wielu dłużników decyduje się na wdrożenie obu procedur razem z pierwszeństwem dla postępowania restrukturyzacyjnego.

Obie procedury mają na celu uchronienie majątku prywatnego członków zarządu przed roszczeniami wierzycieli. Ponoszą oni odpowiedzialność na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i Ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, a odpowiedzialność cywilną i karną na podstawie Ordynacji podatkowej.

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin