FUNDUSZE UE

Założenia Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021 – 2027

Następcą Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój będzie Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, dysponujący budżetem ok 7,9 mld euro.

Oferta programu skierowana będzie do przedsiębiorstw, sektora nauki, konsorcjów przedsiębiorców oraz konsorcjów przedsiębiorców z organizacjami badawczymi oraz instytucji otoczenia biznesu, czyli ośrodków przedsiębiorczości, ośrodków innowacji, instytucji finansowych.

Celem Programu będzie:
– zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii;
– wzrost konkurencyjności MŚP;
– rozwinięcie umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości;
– transformacja gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 oraz zielonych technologii.

Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o wsparcie w formie:
– dotacji,
– instrumentów finansowych, kapitałowych oraz gwarancyjnych,
– instrumentów łączących finansowanie zwrotne i dotacyjne.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konsultacje społeczne, które będą trwać od 10 marca do 14 kwietnia 2021 r. Celem konsultacji jest zebranie uwag oraz opinii na temat założeń, kierunków i form wsparcia zawartych w projekcie Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, którego realizacja ma wpłynąć na wzrost aktywności badawczej oraz innowacyjności przedsiębiorstw, a także aktywizację współpracy pomiędzy sektorem przedsiębiorstw oraz nauki.
Do udziału w konsultacjach oraz w konferencji on-line otwierającej proces konsultacji zaproszeni są wszyscy zainteresowani, także przedsiębiorcy.
Szczegóły konsultacji będzie można śledzić na stronie:
https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-nowoczesnej-gospodarki/

Autor: Barbara Chaczko, konsultant ds. Funduszy UE

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin