PODATKI

Wykaz podatników VAT zadziała we września 2019 roku

We wrześniu 2019 resort finansów planuje uruchomienie ogólnodostępnego wykazu rachunków podatników VAT. Firmy będą zobowiązane wpłacać kwotę VAT z faktury, wystawionej przez danego podatnika na wskazany rachunek bankowy.

Jeżeli nabywca zapłaci należność VAT na inny rachunek, musi liczyć się z możliwością solidarnej odpowiedzialności za kwotę podatku VAT. Przepisy te mają mieć zastosowanie do płatności przekraczających kwotę 15 tys. zł.
Przewidziano jednak możliwość uwolnienia się od tych konsekwencji, jeżeli podatnik złoży zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek spoza wykazu do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w ciągu 3 dni od dnia zlecenia przelewu lub gdy podatnik dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Ważną konsekwencją niewpłacenia podatku VAT na konto uwidocznione w rejestrze będzie konieczność wykluczenia z kosztów uzyskania przychodu kosztu w tej części, w jakiej płatność została dokonana na rachunek nieznajdujący się w wykazie.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 września 2019 r., ale zmiany mogące mieć negatywne konsekwencje dla podatników zostaną wprowadzone od 2020 r.

Autor: Agnieszka Pelc, Główna Księgowa, Bosetti Global Consulting

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin