COVID 19

Tarcza antykryzysowa dla przedsiębiorstw

Na konferencji prasowej w dniu 18.03.2020 Rząd podał ogólne informacje o wprowadzeniu Tarczy Antykryzysowej:

I filar – Bezpieczeństwo pracowników

Państwo pokryje 40 proc. wynagrodzenia do wysokości przeciętnego wynagrodzenia w Polsce, 40 proc. weźmie na siebie pracodawca, 20 proc. pracownik.

Osoby na umowach cywilnoprawnych i samozatrudnione dostaną 2 tys. zł brutto.

II filar – Bezpieczeństwo przedsiębiorstw

Tu państwo ma wydać do 73 mld zł, z czego 5 mld zł to bezpośrednie wydatki, a reszta płynność dostarczana poprzez BGK, PFR, ARP.

Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać odroczenie lub rozłożenie na raty płatności składek na ubezpieczenie społeczne w ZUS bez żadnych opłat.

W ramach działań antykryzysowych spółki energetyczne mają prolongować rachunki za prąd.

III filar – Służba zdrowia

Rząd zapowiada wydatki rzędu 7,5 mld zł

IV filar — Zapewnienie bezpieczeństwa depozytów, lokat, płatności

Tu odpowiedzialność rząd ceduje na NBP i KNF.

V filar – Fundusze na ożywienie gospodarki

Program inwestycji publicznych realizowany przez nowo powstały fundusz wyposażony w 30 mld zł. Cel: inwestycje w infrastrukturę, modernizacja szkół, szpitali, biotechnologia i inne.

Szczegółowe ustawy będą przedstawione w najbliższych dniach, a Sejm ma je przyjąć w przyszłym tygodniu.

Wg portalu wPolityce.pl Kancelaria Premiera Rady Ministrów (KPRM) wydała komunikat, w którym jest więcej szczegółów nt. wsparcia dla przedsiębiorców.

Przedsiębiorstwa, w których:
a) obrót w okresie 2 miesięcy spadł 15 proc. „i wykazano stratę w jednym z tych dwóch miesięcy” lub

b) obrót w ciągu miesiąca „spadł o 25 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i wykazano stratę”,
– mogą ograniczyć wymiar czasu pracy pracownika do 0,8 etatu i nie mniej niż płaca minimalna. Państwo (FGŚP) pokryje połowę wynagrodzenia pracownika (limit dopłaty to 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Przykładowo dla przeciętnego wynagrodzenia 4,8 tyś zł Fundusz pokryje 2 tys. zł miesięcznie. Pracodawca obniży osobowe koszty działalności o 60 proc., na co składa się 20 proc. wynikające z obniżenia wymiaru czasu pracy do 0,8 etatu oraz finansowanie połowy obniżonego wynagrodzenia przez FGŚP. Celem jest ustabilizowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, zapobiegnięcie zwolnieniom oraz zabezpieczenie dochodu i stabilności zatrudnienia dla pracowników.

W informacji wskazano też na współfinansowanie przez państwo tzw. postojowego. W przypadku znaczących problemów finansowych (nie są znane jeszcze szczegółowe warunki) przedsiębiorstwo może skorzystać z przestoju ekonomicznego, w ramach którego podstawa wymiaru czasu pracy i płaca jest ograniczona do 0,5 etatu i nie mniej niż płaca minimalna. Państwo (FGŚP) pokrywa blisko połowę wynagrodzenia w kwocie 130 proc. zasiłku plus składki na ubezpieczenia społeczne. Przykładowo dla pracownik w okresie postoju, jak wskazano, otrzyma co najmniej płacę minimalną 2,6 tys. zł, z czego blisko 1,3 tys. zł (połowa wynagrodzenia) pokryje FGŚP. Maksymalny okres dofinansowania ze strony FGŚP to, jak wskazano, trzy miesiące.

Pakiet osłonowy przewiduje też wypłata z ZUS jednorazowego gwarantowanego świadczenia miesięcznego w kwocie ok. 2 tys. zł brutto dla osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne (zlecenia, dzieło) oraz osób samozatrudnionych. Wysokość ustalana jest jako 80 proc. minimalnego wynagrodzenia za 2020 r., tj. 2,6 tys. zł brutto. Jak podkreślono, aby zleceniobiorca lub wykonawca dzieła był uprawniony do świadczenia musi udowodnić zawarcie umowy przed 1 marca 2020 r. Podobnie samozatrudniony musi mieć zarejestrowaną swoją działalność przed 1 marca 2020 r.

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin