PODATKI

Split payment od listopada

split payment odwrotne obciążenie

Od listopada (uwaga zmieniono termin!) 2019 r. będzie wprowadzony obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment) w odniesieniu do towarów i usług, które aktualnie są objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia. Dodatkowo także do transakcji, których przedmiotem są części i akcesoria do pojazdów silnikowych, węgiel i produkty węglowe, maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria oraz urządzenie elektryczne oraz akcesoria.
Dodatkowa informacja na fakturze
Elementem identyfikującym obowiązkowe zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności do danej transakcji będzie odpowiednia informacja zamieszczona na fakturze. Brak tego wskazania będzie skutkował nałożeniem wysokich kar. Konsekwencje określą przepisy o VAT, PIT, CIT i kodeksu karnego skarbowego.
Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności ma być stosowany w relacjach biznesowych wyłącznie w zakresie faktur, w których wartość brutto wynosi powyżej 15 tys. zł. obejmujące transakcje dotyczące towarów lub usług, wymienionych w dodawanym do ustawy o VAT załączniku nr 15.
Z projektu wynika, że obowiązkiem stosowania split paymentu zostanie objęta sprzedaż m.in.:
– węgla,
– prętów ze stali,
– rur,
– srebra, złota i ołowiu,
– komputerów,
– aparatów fotograficznych,
– akumulatorów,
– odpadów szklanych,
– surowców wtórnych,
– usług robót budowlanych,
– usług malarskich,
– usług szklarskich
Możliwość opłacania innych danin z rachunku VAT
Rząd chce również, aby zarówno w modelu dobrowolnym, jak i obowiązkowym, możliwe było opłacanie z rachunku VAT, nie tylko podatku VAT – jak to ma miejsce obecnie – ale również innych należności, czyli podatków dochodowych, akcyzy, cła oraz składek ZUS.

Autor: Agnieszka Pelc, Główna Księgowa, Bosetti Global Consulting

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin