PRAWO

Pracownicze Plany Kapitałowe – rewolucja w emeryturach

W dniu 19.11.2018 r. Prezydent podpisał ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Ustawa tworzy system gromadzenia oszczędności emerytalnych, do którego cegiełkę dołożą pracownicy, pracodawcy i państwo. To największa zmiana w tym zakresie od 2013 r. i pierwszy tak kompleksowy program, którego celem jest poprawienie bezpieczeństwa emerytalnego w Polsce poprzez wzrost poziomu oszczędności indywidualnych i wyeliminowanie problemu bardzo niskich emerytur. W tej chwili w Polsce na jednego emeryta pracują 3 osoby, a w 2050 r. ta proporcja się zmieni na gorsze (na 1 emeryta przypadnie 1 zatrudniony). Z drugiej strony pod względem gromadzenia oszczędności długoterminowych Polacy znajdują się w ogonie Europy.

Docelowo PPK obejmą 11,5 milionów zatrudnionych w Polsce (umowa o pracę, umowa zlecenie, praca nakładcza).

PPK w pigułce

Obowiązek stosowania ustawy i uczestniczenia w PPK mają:
-Firmy zatrudniające powyżej 250 osób – od 01.07.2019 r.
-Firmy zatrudniające co najmniej 50 osób – od 01.01.2020 r.
-Firmy zatrudniające co najmniej 20 osób – od 01.07.2020 r.
-pozostałe podmioty – od 01.01.2021 r.

Wyłączeni z tego obowiązku będą pracodawcy, którzy:
-prowadzą PPE i odprowadzają składki podstawowe w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia pracownika oraz
jeżeli do PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych w danym podmiocie zatrudniającym na dzień powstania wymogu PPK w firmie.

Wpłata pracownika może wynosić od 2 do 4 proc. wynagrodzenia. Pracodawca dopłaca składkę od 1,5 proc. do 4 proc. wynagrodzenia. Maksymalna wpłata na PPK w przypadku jednego pracownika może wynosić 8 proc. Z budżetu państwa wypłacana będzie składka powitalna 250 PLN.

Podstawowe zasady dotyczące PPK:
-Pieniądze zgromadzone w PPK będą prywatną własnością uczestników.
-Do PPK zostaną zapisani wszyscy pracujący Polacy w wieku od 19 do 55 lat.
-Z PPK można zrezygnować w dowolnym momencie.
-Osoby zarabiające poniżej pensji minimalnej będą wpłacać 0,5 proc. pensji zamiast 2 proc., bez utraty dopłat po stronie pracodawcy i państwa.
-Gdy ktoś osiągnie 60. rok życia, będzie mógł wypłacić zgromadzone środki jednorazowo, choć wtedy 75 proc. z nich będzie opodatkowane. Jeżeli kwota ta będzie wypłacana w miesięcznych ratach przez 10 lat, nie będzie opodatkowana.
-Pieniądze mają być inwestowane przez instytucje w ramach Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń oraz Powszechnych Towarzystw Emerytalnych.

Co PPK oznaczają w praktyce?
W efekcie pensje pracowników będą nieco niższe, a koszty ich zatrudnienia po stronie pracodawcy wyższe. Nie będzie już także opłacalne tworzenie programów emerytalnych dla pracowników innych niż PPK.
Jak podaje Ministerstwo Finansów, fundusze zgromadzone w PPK mają za zadanie zasilać polski rynek kapitałowy i wzmacniać inwestycje w polskie przedsiębiorstwa.

Zapraszamy do kontaktu w zakresie doradztwa dotyczącego wprowadzania PPK: info@bosetti.pl

Autor: Jacek Wilczewski, radca prawny, Bosetti Global Consulting

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin