FUNDUSZE UE

Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju wspiera opolskie przedsiębiorstwa udzielając pożyczek na korzystnych warunkach

opolski fundusz regionalny

Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju proponuje trzy rodzaje pożyczek dla przedsiębiorstw zarejestrowanych lub prowadzących działalność na terenie województwa opolskiego.
Propozycje skierowane są do osoby fizycznej, osoby prawnej, a także jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, utworzonej zgodnie z przepisami prawa, jeżeli jej przedmiot działania obejmuje prowadzenie działalności gospodarczej w tym: Start Up – przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w momencie zawarcia umowy pożyczki, nie dłużej niż 24 miesiące od daty rejestracji przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym.

POŻYCZKA INWESTYCYJNA

Celem kredytowania może być finansowanie zakupu, budowy, rozbudowy lub modernizacji obiektów o charakterze produkcyjnym, usługowym lub handlowym, zakupu wyposażenia, w maszyny, urządzenia, narzędzia pracy, aparaturę oraz środki transportu bezpośrednio związane z celem finansowanego przedsięwzięcia, zakupu wartości niematerialnych i prawnych.

Kwota do 1.500.000,00 PLN – finansowanie inwestycji do 100% wartości netto inwestycji.
Okres kredytowania jest do 10 lat z możliwością karencji w spłacie rat kapitałowych do 18 miesięcy od zawarcia umowy pożyczki, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki.
Oprocentowanie od 2% w skali roku, nie pobiera się prowizji za rozpatrzenie i udzielenie wniosku.

Zabezpieczenia:

 • weksel własny in blanco
 • blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym
 • poręczenie według prawa cywilnego
 • poręczenie wekslowe
 • cesja praw z umów ubezpieczenia
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie rzeczy oznaczonych co do gatunku /przeniesienie własności
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie rzeczy oznaczonych co do tożsamości/przeniesienie własności
 • zastaw rejestrowy
 • hipoteka

POŻYCZKA OBROTOWA

Celem finansowania są bieżące potrzeby obrotowe, charakterystyczne dla prowadzonej działalności gospodarczej.
Kwota do 500.000,00 PLN
Okres kredytowania do 4 lat
Oprocentowanie od 2% w skali roku, nie pobiera się prowizji za rozpatrzenie i udzielenie wniosku.

Zabezpieczenia:

 • weksel własny in blanco
 • blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym
 • poręczenie według prawa cywilnego
 • poręczenie wekslowe
 • cesja praw z umów ubezpieczenia
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie rzeczy oznaczonych co do gatunku/przeniesienie własności
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie rzeczy oznaczonych co do tożsamości/przeniesienie własności
 • zastaw rejestrowy
 • hipoteka

POŻYCZKA INWESTYCYJNO – OBROTOWA

Celem może być finansowanie zakupu, budowy, rozbudowy lub modernizacji obiektów o charakterze produkcyjnym, usługowym lub handlowym; zakupu wyposażenia, w maszyny, urządzenia, narzędzia pracy, aparaturę oraz środki transportu bezpośrednio związane z celem finansowanego przedsięwzięcia, zakupu wartości niematerialnych i prawnych; zakup materiałów i surowców do produkcji a także finansowanie bieżących potrzeb obrotowych, charakterystycznych dla finansowanego przedsięwzięcia w tym podatku VAT.

Kwota do  1.000.000,00 PLN – w tym finansowanie:

 • część inwestycyjna do 100% wartości netto
 • część obrotowa do 35 % wartości udzielonej pożyczki

Okres kredytowania do 7 lat- możliwość karencji w spłacie rat kapitałowych do 18 miesięcy od zawarcia umowy pożyczki, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki.
Oprocentowanie od 2% w skali roku, nie pobiera się prowizji za rozpatrzenie i udzielenie wniosku.

Zabezpieczenia:

 • weksel własny in blanco
 • blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym
 • poręczenie według prawa cywilnego
 • poręczenie wekslowe
 • cesja praw z umów ubezpieczenia
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie rzeczy oznaczonych co do gatunku/przeniesienie własności
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie rzeczy oznaczonych co do tożsamości/przeniesienie własności
 • zastaw rejestrowy
 • hipoteka

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin