PRAWO

Nowy podatek od nieruchomości komercyjnych

W dniu 26.10 Sejm uchwalił zmiany m.in. do podatku od osób prawnych (CIT). Zmiany przewidują wprowadzenie podatku od nieruchomości komercyjnych.
Podatek obejmuje budynki handlowo-usługowe (103 KŚT) sklasyfikowane jako:
-centra handlowe,
– domy towarowe,
– samodzielne sklepy i butiki,
– pozostałe handlowo usługowe oraz budynki biurowe (105 KŚT).

Decydująca jest klasyfikacja budynku zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT). W przypadku budynków biurowych, zmiany nie dotyczą lokali biurowych mieszczących się w budynkach przeznaczonych głównie do celów innych niż biurowe, sklasyfikowanych w odpowiednim grupowaniu KŚT, zgodnie z przeznaczeniem tego budynku.

Podatek nie obejmuje także budynków przemysłowych (101 KŚT).

Projektowane przepisy nie będą miały zastosowania do budynków, od których zaprzestano dokonywania odpisów amortyzacyjnych w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej, a także do budynków wykorzystywanych wyłącznie lub w głównym stopniu na własne potrzeby podatnika lub na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. W razie oddania budynku do używania przepisy stosuje się wyłącznie do podmiotu dokonującego odpisów amortyzacyjnych.

Podatek dotyczy wyłącznie budynków położonych w Polsce o wartości początkowej środka trwałego 10.000.000 PLN. Za podstawę opodatkowania będzie przyjmowany przychód odpowiadający wartości początkowej środków trwałych, przekraczającej kwotę 10 milionów zł (czyli nadwyżka ponad 10 mln zł wartości początkowej środków trwałych).

Podatek będzie płacony miesięcznie w wysokości 0,035 proc. podstawy opodatkowania i ma być odliczany od podatku dochodowego (PIT lub CIT) obliczanego na zasadach ogólnych.

W przypadku przykładowego budynku o wartości 110 mln zł będzie to 35 tys. zł miesięcznie, czyli 420 tys. zł rocznie.
Należy zakładać, że proces legislacyjny zostanie wkrótce zakończony i opisane zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2018.

Autor: r.pr. Jacek Wilczewski

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin