PRAWO

Dodatkowe preferencje dla IP BOX ze względu na COVID

Przedsiębiorcy, którzy osiągają dochody z prawa własności intelektualnej (IP) uzyskanego z działalności badawczo-rozwojowej (B+R) lub z usług B+R zakupionych od innych podmiotów, ale przez siebie opatentowanych, mogą korzystać z preferencyjnej 5% stawki w podatku CIT lub PIT. Warunkiem koniecznym do skorzystania z IP Box jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej bezpośrednio związanej z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem kwalifikowanego IP, którym jest:

  • patent,
  • prawo ochronne na wzór użytkowy (wzór użytkowy obejmuje np. nowe funkcje mebla albo sposób techniczny jego wykonania)
  • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego (wzór przemysłowy obejmuje np. inny kształt, kolor itp. np. mebla)
  • prawo z rejestracji topografii układu scalonego
  • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin (uzyskanie patentu jest procesem długotrwałym, toteż w przypadku leków (cząstek aktywnych) stosuje się dodatkowe prawo ochronne, które przedłuża ochronę patentową)
  • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu, (w przypadku leków, patent jest udzielany na cząstkę aktywną. Dla leku (produkt rynkowy, składający się z cząstki aktywnej i substancji wspomagających itp.) stosuje się prawo z rejestracji leku)
  • wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432),
  • autorskie prawo do programu komputerowego.

Zasada jest taka, że preferencja IP Box jest rozwiązaniem, z którego podatnik może skorzystać po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu rocznym. W trakcie roku podatkowego podatnicy płacą zaliczki na podatek według stawki ogólnej.

Jednak ze względu na COVID wprowadzono dodatkową preferencję, która umożliwia wcześniejsze uwzględnienie kosztów kwalifikowanych w rozliczeniach podatkowych przedsiębiorstw (ulga B+R) oraz wcześniejsze stosowanie stawki podatku w wysokości 5% (IP BOX). 

Podatnicy, którzy osiągają kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19, mogą stosować już w trakcie roku podatkowego, do opodatkowania tych dochodów stawkę podatku w wysokości 5% przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy. Warunkiem jednak jest, że kwalifikowane IP ma być wykorzystywane do przeciwdziałania COVID-19.

Autor: Jacek Wilczewski, radca prawny

 

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin